Viet Hung Nguyen

@huhubenho96

Viet Nam, Hanoi

Institution: THPT Chu Văn An

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

A2DIGIT CHATCHIT GSS M3TILE NKLAND PWALK TJALG
ADS CHEAT HAM12 MAUGIAO NKLEAGUE PWRFAIL TOPALIN
AMSSEQ CHESSCBG HEADQRT MAXARR1 NKLINEUP PYRAMID2 TRAFFICN
ANT CHESS_ HEAP1 MAXNUM NKMAXSEQ QBBISHOP TRAVEL12
AREA CINEMA HELPPM MBEEWALK NKMINERS QBBUILD TWINSNOW
AUCTION CLOCK ILSMATH MBLAST NKMINES QBHV TWO
BASEH CMP INTEGER7 MCIRGAME NKNUMFRE QBMAX UPGRANET
BCDIV COLLECT IOIBIN MDIGITS NKONEARC QBMSEQ V11STR
BFCHAL COLOREC IQ MDIGITS2 NKPALIN QBMST V11WATER
BIC COUNTCBG KAGAIN MEO NKPOS QBPAL V8ORG
BIGNUM COUNTPL KGSS MESSAGE NKREZ QBRECT VBF1
BINARY CRATE KINV MINK NKSEQ QBSCHOOL VBF2
BINLADEN CREC01 KMIN MINMOVE NKSGAME QBSELECT VBGRASS
BINPACK CRITICAL KPLANK MIXUP2 NKTABLE QBSEQ VBOARD
BINTREE CROSS12 KQUERY MLASERP NKTEST QBSQUARE VCOLDWAT
BONES CTNBULLS KSEQ1 MMAXPER NKTICK QBSTR VCOWFLIX
BONUS CTNEWS KSPREE MNE07 NKTREE QBTRANS VECTOR
BRIDGES DAMAGE KTREEC MPRIME NKTRIO QMAX VMCOMP
BWPOINTS DEMSO KTUAN MPRIME1 NOIXICH QMAX2 VMECLIP
C11BC2 DIGIT LABUDOVI MRECAMAN NOTE QTSEQ VMFOUR
C11BEAU DIGIT0 LATGACH MSE06H NTPFECT RABGAME VMGROUP
C11CAVE DQUERY LATGACH4 MSKYCODE NTTREE RAYGUN VMKEY
C11DOLL DSUMMITS LAZYCOWS MUL2COM NUCLEAR REVAMP VMRR
C11GAME2 DTTUI1 LEM2 MULONE NUMBER RIDERHP VMSORT
C11GENIE EQSTR LEM3 MYSTERY NUMCON ROCKS VMTEST
C11ID ETF LINEGAME MZVRK PA06ANT ROTATION VMUNCH
C11LOCK FASTEXPR LIQ NBFA PAGAIN SBOOST VMYT
C11PAIRS FIBVAL LIS NBFD PALINY SEARCH VNCUT
C11PNUM FINDNUM LIS2VN NBFM PARIGAME SHCH VOCARD
C11ROOKS FINFRAC LITES NK2MFS PBCDEM SHHV VOJLEV
C11SEQ FIRS LNACS NKABD PBCDIV SHTH VOJUSER
C11SEQ3 FLOYD LQDFARM NKBAS PBCGANGS SPFIBO VRATF
C11STR2 FSELECT LQDFIBO NKCABLE PBCWATER SPSEQ VSTEPS
C11SWAP GAME3112 LQDFIBO2 NKCITY PCIRCLE STABLE VWORDPOW
C11TOUCH GANNHAT LQDRACE NKDIVSEQ PNUMBER STRANGE WCALC
C11TRCNT GONDOR LQDXEUI NKGIFTS POST SUBSTR WORDCNT
C11WATER GPMB LSORTVN NKGOLF POST3 SUMXOR XMAS
C11YARD GPT LTPMSEQ NKGUARD POWER TAPN
CAR GRAPH_ LUBENICA NKH PTQMSEQ TCDFZ
CBUYING GS LUCKYNUM NKINV PTRANG TEST

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

C11GAME1 NKBRACKE TNHTEST
KBSUDOKU POST2
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.