Huynh Nghi

@hqnghi88

Viet Nam, Can Tho

Institution: CTU

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

FARMING
KQUERY
SKWTHR
STRANGE

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

BGAME LIGHT
C11TCT
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.