Nguyen Long

@hostpost

Viet Nam, Hai Phong

Institution: Tran Phu High school for the specialized

Let's Play !

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ACMNB COWGIRL KCOLLECT MBLAST NORMA QBSTR V11WATER
ADS CRATE KDIFF MCARDS NTPFECT QBTICKET V8ORG
AMSSEQ CRITICAL KGSS MDOLLS NTSEQ QMAX V8SCORE
AREA CROSS12 KINV MINCUT NTTREE QMAX2 VBOARD
AUCTION CRYPTKEY KMEDIAN MINROAD NUCLEAR QOS VCOWFLIX
AZNET CTNBULLS KMIN MIXUP2 PALINY QTREE3 VDANGER
BCDIV CTREE KPLANK MMASS PBCDEM QUEENNB VKNIGHTS
BEADSNB DGOLD KQUERY MMMGAME PBCPOINT REFORM VMATRIX
BESTSPOT DHEXP LANDK MOVE12 PBCSEQ RIDERHP VMCUT2
BGMINE DHFRBUS LATGACH MPILOT PERIODNB ROBOCON VMRR
BIGNUM DHTABLE2 LATGACH4 MPYRAMID PTRANG SAFENET2 VMSPEED
BLAND DQUERY LCA MSTICK PVOI14_1 SEARCH VMSWAP
BONES DTDOI LCS2X MTREE PVOI14_2 SEC VMUNCH
BONUS DTKSUB LEM1 MTWALK PVOI14_3 SEQ198 VNEMPIRE
BWPOINTS DTTUI1 LEM2 NDCCARD PVOI14_4 SHHV VO17BACH
C11BC1 FIRS LEM3 NK05MNIM PVOI14_5 SMARTDOG VO17PHD
C11CAVE FLOYD LEM4 NKBRACKE PVOI14_6 SPSEQ VO17TV
C11CUT FOCUS LEM5 NKCABLE PWALK STABLE VODIVIDE
C11ID FWATER LINEGAME NKCITY QBBISHOP STMERGE VOSCOMPS
C11KM GRAPH_ LIS NKGUARD QBDIVSEQ STNODE VOSMAXK
C11PAIRS GSS LITES NKINV QBGAME STONE1 VOSNET
C11PINES HAOI6000 LNACS NKJUMP QBHEAP SUBSTR VOSTOUR
C11POST HBTLCA LQDGONME NKLEAGUE QBMARKET TJALG VOSTR
C11SEQ HEAP1 LSFIGHT NKLINEUP QBMAX TPCDLCS VOTREE
C11STR2 HIREHP LTPMSEQ NKLUCK QBMSEQ TPCLKNUM VRATF
C11SUM HSPC14K LUBENICA NKMAXSEQ QBMST TPCPALIN VSTEPS
CAR INCVN M3TILE NKMOBILE QBPAL TPCPPLAR WCALC
CBUYING INSUL MATCH1 NKPALIN QBRECT TPTICKET WEATHER
CHAIN2 ITREE MATCH2 NKPATH QBROBOT TRAFFICN YPKTH
CHESSCBG JEWELNB MAUGIAO NKREZ QBSCHOOL TRIPHP
COUNTCBG KAGAIN MAXARR1 NKSGAME QBSELECT TWOSUM
COUNTPL KBUILD MAXCUB NKTICK QBSEQ UPGRANET

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

IOIBIN MSE07B
LABUDOVI QBAGENTS
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.