Nguyễn Văn Hoàn

@hoannd

Viet Nam, phuly

Institution: Birla Institute of Technology, Mesra

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ACMNB COUNTPL HP09ANTS MBLAST NKMAXSEQ QBMST TWINSNOW
ADS COWGIRL HSPC14A MCHAOS NKMOBILE QBPAL TWO
AMSSEQ CRATE HSPC14C MCLONUM NKNUMFRE QBPOINT TWOREG
AREA CREC01 HSPC14H MCONVOI NKPALIN QBRECT TWOSUM
ASSIGN1 CRITICAL HSPC14I MDIGITS2 NKRACING QBROBOT UPGRANET
AUCTION CROSS12 ILSBIN MDOLLS NKREZ QBSCHOOL V11WATER
AVLBIT CRUELL2 ILSMATH MEDIAN NKSEQ QBSEGPAR V8ORG
BALGAME3 CTNBULLS INCVN MEDQUERY NKSEV QBSELECT V8SCORE
BAOVE CTNOWN INSUL MELE2 NKSGAME QBSEQ V8SORT
BASEH CTREE IOIBIN MESSAGE NKSP QBSQUARE VBF1
BCDIV CVJETICI ITREE MINCOST NKSTEP QBSTR VBF2
BEADSNB CWAY JACOBI MINCUT NKTEAM QBTICKET VBGRASS
BESTSPOT DHEXP JOBSET MINK NKTICK QBTREEK VCOWFLIX
BFCHAL DHFRBUS KAGAIN MINROAD NKTREE QMAX VDANGER
BGMINE DHFUNC KAMP MIXUP2 NOTE QMAX2 VMATRIX
BIGNUM DHGARDEN KDIFF MJOURNEY NTHUGE QTDIVSEQ VMCANDLE
BINARY DHLOCO KGSS MKFLAGS NTSEQ QTGIFT1 VMCOMP
BINARY2 DHRECT KINV MMASS NTTREE QTLOVE2 VMCUT2
BLAND DHTABLE KMEDIAN MMATRIX NUMBER QTREE3 VMMTFIVE
BLOPER DIGIT KMIN MMAXPER NUMBERS QTSEQ VMQUABEO
BONES DIGIT0 KPLANK MMOD29 NUMCON RABGAME VMREL6
BONUS DISNEY1 KQUERY MPRIME ONE4EVER RABGAME1 VMRELATE
BWPOINTS DISNEY2 KQUERY2 MPRIME1 OPTCUT RAYGUN VMRESTO
C11BC2 DPER KSEQ1 MRECAMAN ORDERSET REVAMP VMRR
C11BEAU DQUERY KSPREE MRECT1 PALINY RIDDLE VMSALARY
C11CAL DTDOI KTUAN MSE06H PASSWORD ROTATION VMSORT
C11CAVE DTKSUB KVIP MSE07B PATULJCI SAFENET2 VMSQUARE
C11COMP DTOGRADA KWAY MSTICK PBCDIV SEARCH VMSWAP
C11DOLL DTTUI1 LASCALE MTREE PBCFIBO SEARCH1 VMUNCH
C11GENIE DTTUI2 LATGACH MTRIAREA PBCGANGS SEC VMYT
C11HUM ELEVATOR LATGACH4 MULONE PBCSEQ SHCH VNCUT
C11ID EQUTRI LCS2X MYSTERY PBCWATER SHHV VNEMPIRE
C11LOCK ETF LEM MZVRK PBCWRI SHTH VO17LAN
C11PAIRS FBRICK LEM3 NDCCARD PCIRCLE SKFIB VOCARD
C11PNUM FIB LEM5 NEAREST PERIODNB SKWLTH VODIVIDE
C11POST FINDNUM LIGHT NETACCEL PHEPNHAN SNSEQ VOGCDSUM
C11PRIME FIRS LINEGAME NETWRKNB PLACE SOPENP VOLIS
C11ROOKS FLOWGROW LIQ NEWJ PNUMBER SQUARES VOSLIS
C11SEQ FLOYD LIS NHREMIND POST STABLE VOSMAXK
C11SEQ3 FMATCH LITES NK2MFS POST3 STNODE VOSRTRI
C11STR2 FOCUS LNACS NKABD POTATO SUBSTR VOSSEVEN
C11SUM FWATER LQDDIV NKBM POWER SUMS VOSTRIBO
C11WATER GAME3112 LSFIGHT NKBRACKE PTQMSEQ SUMTREE VOTREE
C11XOA GANNHAT LTPMSEQ NKCABLE PTRANG SUMXOR VOXOR
CAR GCDSUM LUBENICA NKCITY PVOI14_2 SUPERSUM VRATF
CATALAN GPT LUCKY13 NKCOMP PVOI14_3 TBIKE VSTEPS
CBUYING GRAPH_ LUCKYNUM NKDEC PVOI14_4 TCDFZ VWORDPOW
CENTRE28 GROUP M00PAIR NKDIVSEQ PWALK TEST WAVE
CHAIN2 GSS M3TILE NKFLOW PYRAMID2 TGPASCAL WCALC
CHATCHIT HAOI5000 MACHINE NKGUARD PYTHAEQ TJALG WORDCNT
CHEER HBTLAST MATCH1 NKH QBBUILD TNHTEST XAYNHA
CMP HBTLCA MATCH2 NKINV QBDIVSEQ TRAFFICN XMAS
CNMARBLE HEAP1 MAUGIAO NKJUMP QBGAME TREEK XOINC
COIN34 HELPPM MAXARR1 NKLEAGUE QBHEAP TREENUM YPKTH
COLOREC HIREHP MAXNUM NKLETTER QBHV TREZOR YUGI
COND HIWAY MBEEWALK NKLINEUP QBMAX TRILAND ZABAVA
COUNTCBG HIWAY2 MBIPALIN NKLP QBMSEQ TTRIP

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

BOSS EGG LQDALH MDIGITS PAGAIN
CUTSEG ILSMATH2 LSCSC NKTABLE QMATCH
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.