Hoang Ngo

@hoangsieunhan

Viet Nam, Thanh Hoa

Institution: thpt chuyên lam sơn

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ACMNB CENTRE28 HAM12 MATCH2 NKNUMFRE QBBISHOP TTRIP
ADS CHATCHIT HAOI6000 MAXARR1 NKPALIN QBBUILD V11WATER
AMSSEQ CHEAT HEAP1 MAXCUB NKPATH QBDIVSEQ V8SCORE
AREA CHESSCBG HELPPM MBLAST NKPOS QBMAX VBF1
ASSIGN1 CINEMA HIREHP MCARDS NKRACING QBMSEQ VBF2
AUCTION CMP HIWAY MDOLLS NKREZ QBMST VBGRASS
AVLBIT COIN34 HSPC14A MESSAGE NKSEQ QBPAL VBOARD
AZNET COLLECT HSPC14D MINCUT NKSGAME QBRECT VCOLDWAT
BALLGMVN COLOREC HSPC14F MINK NKSP QBSCHOOL VCOWFLIX
BAOVE COND HSPC14I MINROAD NKTABLE QBSELECT VDANGER
BARICAVN COUNTCBG HSPC14J MMASS NKTICK QBSEQ VECTOR
BASEH COUNTPL HSPC14L MMAXPER NOIXICH QBSQUARE VMCOFFEE
BCDIV CPPSET INSUL MOVE12 NOTE QBSTR VMDAOBIT
BCHESS CRUELL2 INTEGER7 MPILOT NTTREE QBTICKET VMHCN
BEADSNB CRYPTKEY IOIBIN MPRIME NUMBER QBTREEK VMPIZZA
BESTSPOT CTNBULLS JOBSET MSTICK NUMCON QMAX VMRESTO
BFCHAL CTNEWS KAGAIN MTREE ONE4EVER QMAX2 VMSALARY
BGMINE CTREE KANDP MTWALK PAGODA QOS VMSORT
BINLADEN DGOLD KCOIN MULONE PALINY RABGAME VMSQUARE
BLGEN DHEXP KMIN MYSTERY PARIGAME REFORM VMUNCH
BONES DHFRBUS KPLANK NBFA PBCDEM REVAMP VNEMPIRE
BONUS DHLOCO KWAY NDCCARD PBCDIV RIDDLE VOBOARD2
BONUS13 DHTABLE LATGACH NEAREST PBCFIBO ROADS VOBRACK
BWPOINTS DHTABLE2 LATGACH2 NETACCEL PBCGANGS ROTATION VODIVIDE
C11BC2 DIFFSTR LATGACH4 NETWRKNB PBCPOINT SHHV VOGCDSUM
C11BEAU DIGIT0 LCS2X NKABD PCIRCLE STABLE VOITSORT
C11CAVE DTDOI LEM1 NKBAS PERIODNB STEEL VOPLANE
C11FBR DTKSUB LEM2 NKBM PHEPNHAN STMERGE VOROOM
C11ID DTTUI1 LEM3 NKBUS PNUMBER STONE1 VOSCOMPS
C11KM EXPAR LINEGAME NKCABLE POST STRANGE VOSEXP
C11PAIRS FINDNUM LIQ NKCITY POST3 SUBSTR VOSSEVEN
C11PNUM FIRS LIS NKDIVSEQ PTRANG SUMXOR VRATF
C11SEQ3 FLOW1 LNACS NKFLOW PVOI14_1 TEST VSTEPS
C11STR2 FLOYD LQDDIV NKGUARD PVOI14_2 TFIELD WCALC
C11SUM FWATER LQDGONME NKINV PVOI14_4 TJALG WORDCNT
C11TRCNT GONDOR LSFIGHT NKJUMP PVOI14_5 TRAFFICN XMAS
C11XOA GPMB LUCKYNUM NKLETTER PWALK TRAVEL12 ZABAVA
CAR GRAPH_ M3TILE NKLINEUP PWRFAIL TRIPHP
CBUYING HAF1 MATCH1 NKMAXSEQ PYRAMID2 TTRAVEL

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

BIGNUM KQUERY MINCOST PALINX RECT1 SUMS
COWGIRL MCONVOI NKTRIO PTQMSEQ SPSEQ TCDFZ
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.