tran ly

@hieutq30

Viet Nam, ca mau

Institution: Birla Institute of Technology, Mesra

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ADS CHEER KAGAIN MIXUP2 NKSP QMAX2 VMATRIX
AMSSEQ CHESSCBG KDIFF MOVE12 NKTICK QTREE3 VMCANDLE
AUCTION COMNET KINGDOM MPILOT NKTOSS QTSEQ VMDAOBIT
AZNET COUNTCBG KINV MSE07B PALINY QUAD VMPIZZA
BALLGMVN CPPSET KMIN MTHCN PBCDEM RAOVUON VMQUABEO
BCDIV CREC01 KPLANK MTWALK PBCDIV REFORM VMRESTO
BESTSPOT CRECT LABUDOVI NDCCARD PBCWATER REVAMP VMSALARY
BIGNUM CRITICAL LATGACH NEAREST PNUMBER RIDDLE VMSORT
BINARY2 CRYPTKEY LATGACH4 NETACCEL POST SEQ198 VMSPEED
BLAND CTNBULLS LCA NKBM PRAVO SETNJA VMUNCH
BLGEN DGOLD LCS2X NKCABLE PTRANG SHHV VNEMPIRE
BONES DHEXP LEM5 NKCITY PWALK SKFIB VOBOARD2
BONUS DHFRBUS LINEGAME NKGOLF PWRFAIL SPBINARY VOCACTUS
BWPOINTS DHRECT LIQ NKINV QBAGENTS SPSEQ VOCARD
C11CAVE DISNEY1 LIS NKJUMP QBDIVSEQ SUBSTR VOGCDSUM
C11ID DISNEY2 LITES NKLAND QBHEAP TFIELD VOHAUCAN
C11KM DTDOI LNACS NKLINEUP QBHV THEME VOSTR
C11PAIRS DTKSUB LUBENICA NKMAXSEQ QBMAX TJALG VOTREE
C11PNUM DTTUI1 M00PAIR NKMINERS QBMSEQ TNHWIFI VRATF
C11PRIME FIRS M3TILE NKPALIN QBMST TTRIP VSTEPS
C11SEQ3 FLOYD MAJMUN NKPANO QBPAL TWOOPERS VTRI
C11STR2 FWATER MATCH1 NKPARITY QBRECT UPGRANET WEATHER
C11SUM GRAPH_ MAXARR1 NKPATH QBROBOT V8SCORE
CATALAN GSS MBLAST NKRACING QBSCHOOL VBGRASS
CATGO HAOI5000 MCITYHAL NKREZ QBSEQ VBLOCKS
CBUYING HEAP1 MINCUT NKSEQ QBSQUARE VCOLDWAT
CHAIN2 HIREHP MINK NKSEV QBSTR VCOWFLIX
CHEAT IDCODE MINROAD NKSGAME QMAX VDANGER

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

BALLGAME CAPITAL FMATCH MAXCUB NKBRACKE QBTREEK STMERGE
BOXES CMP HBTLCA MAXNUM NKBUS SHCH TRAFFICN
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.