Lê Trí

@hello_motor

Viet Nam

Institution: Hanoi-Amsterdam High School

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

BFCHAL NKBM POST
CLOCK NKFLOW QBBISHOP
FLOYD NKGIFTS QBMSEQ
GPMB NKJUMP SVADA
NBFA NKSGAME VBF1
NBFD NOTE VBF2
NBFM PBCSEQ

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.