Nguyễn E Rô

@heathcliff1342

Viet Nam, Quảng Trị

Institution: THPT Hải Lăng

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ACMNB CPPSET KBUILD MINCUT NKTEST QTGIFT1 VMDOMINO
ADS CREC01 KCOLLECT MINK NKTICK QTREE3 VMGOLD
AMSSEQ CRITICAL KDEL MINROAD NKTOSS QTREEV VMLSEQ
ANT CROSS12 KDIFF MIXUP2 NPR QTREEX VMMTFIVE
AREA CRYPTKEY KGSS MJOURNEY NTHUGE QTSEQ VMPIZZA
ASSASSIN CTNBULLS KINV MMASS NTSEQ QUEENNB VMQUABEO
ASSIGN1 CTREE KKDD MOBIVINA NTTREE REFORM VMRESTO
AZNET CUTSEQS KMEDIAN MOVE12 NUMBER RIDDLE VMRR
BALLGMVN CWAY KMIN MPILOT NUMBERS ROBOCON VMSALARY
BAOVE DBRACKET KMIX MPRIME1 NUMCON SEARCH VMSPEED
BARICAVN DHEXP KNIGHTS1 MRECT1 ONE4EVER SEARCH1 VMSQUARE
BEADSNB DHFRBUS KPLANK MROADS OPTCUT SEC VMST
BESTSPOT DHGARDEN KQUERY MSE06H ORGAN SEQ198 VMSUBSTR
BGBOARD DHLOCO KQUERY2 MSE07B OTOCI SETNJA VMSUM2
BGMAGIC DHRECT KSEQ1 MSTRING PALINX SHHV VMTRIP
BGMINE DHSERV KSPREE MTOTALF PALINY SKFIB VMUNCH
BGSTRING DHTABLE KWAY MTREE PARIGAME SKPV15_5 VMWTREE
BGTRAVEL DQUERY LATGACH MTWALK PASSWORD SKWLTH VMYT
BINARY2 DTCSTR LATGACH4 NDCCARD PBCGANGS SMARTDOG VO17BACH
BINLADEN DTDOI LCA NETACCEL PBCPOINT SPBINARY VO17LAN
BINTREE DTKSUB LCS2X NETWRKNB PBCWATER SPSEQ VO17PHD
BLAND DTTUI1 LEM2 NHREMIND PBCWRI STABLE VO17SORT
BLGEN DTTUI2 LEM3 NK05MNIM PERIODNB STMERGE VO17TV
BLOPER EQ LEM4 NKBAS PLACE STNODE VO17XXX
BONUS ETF LEM5 NKBM PTRANG SUBSTR VODIVIDE
BONUS13 FBRICK LIGHT NKBRACKE PTREE SUMS VODONCAY
BOXES FIBVAL LINEGAME NKBUS PVOI14_1 TAMCAM VOGAME
BWPOINTS FIRS LIS NKCITY PVOI14_2 TAYTRUC VOIEXAM
C11BC1 FLOW1 LIS2VN NKCNT2 PVOI14_3 TCDFZ VOITSORT
C11BC2 FLOYD LITES NKCOMP PVOI14_4 TFIELD VOLIS
C11CAL FMATCH LNACS NKDIVSEQ PVOI14_5 THEME VOMARBLE
C11CAVE FOCUS LQDGONME NKFLOW PWALK TJALG VOMARIO
C11DK1 FSELECT LSFIGHT NKGOLF PWRFAIL TOINCSEQ VOMOVREC
C11GAME2 FWATER LTPMSEQ NKGUARD QBBISHOP TOURS13 VOPIG
C11PAIRS GONDOR LUBENICA NKINV QBCIRARC TRAFFICN VOROOM
C11PF GRAPH_ MATCH1 NKJUMP QBDIVSEQ TRAKA VOSCUN
C11PNUM GSS MATCH2 NKLEAGUE QBHEAP TRAVEL12 VOSLIS
C11POST HAM12 MAUGIAO NKLEAVES QBMARKET TREAT VOSMAXK
C11PRIME HAOI6000 MAXNUM NKLEXIC QBMST TREELINE VOSNET
C11SEQ HBTLCA MBIPALIN NKLINEUP QBPAL TTRIP VOSSEQ
C11STR2 HEADQRT MBUS NKLP QBRECT TWIST VOSTOUR
C11WATER HEAP1 MCHAOS NKMAXSEQ QBROBOT TWOOPERS VOSTR
C11XOA HELPPM MCIRGAME NKNET QBSCHOOL TWOREG VOSTRIBO
CARDS HIREHP MCOINS NKNUMFRE QBSEGPAR UPGRANET VOTREE
CARDSHUF HIWAY MDOLLS NKONEARC QBSEQ V11STR VOXOR
CBUYING HIWAY2 MECUNG NKPALIN QBSTR V11WATER VPARTSUM
CENTRE28 INCVN MEDIAN NKPOLICE QBTRANS V8SCORE VSTEPS
CHAIN2 INKPRINT MEDQUERY NKRACING QHROAD VBOARD VUKVN
CHEAT INSUL MESSAGE NKREZ QMAX VCOWFLIX WEATHER
CHEER IOIBIN MESSAGE1 NKSEQ QMAX2 VM15SWAP WORDCNT
COLOREC JEDNAKOS METERAIN NKSEV QMAX3VN VMCOMP YPKTH
COMNET JEWELNB MILITARY NKSGAME QOS VMCUT2
COWGIRL JOBSET MINCOST NKTABLE QTANCOL VMDAOBIT

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

ASSIGN4 C11KM CRATE LUCKYNUM PTQMSEQ QBMAX TPBISHOP
C11HUM CAR FFLOW PA06ANT QBBUILD STONE1 TPTICKET
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.