Nguyễn E Rô

@heathcliff1342

Viet Nam, Quảng Trị

Institution: THPT Hải Lăng

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ACMNB CPPSET JOBSET MINCUT NKTABLE QOS VMDAOBIT
ADS CREC01 KBUILD MINK NKTEST QTANCOL VMDOMINO
AMSSEQ CRITICAL KCOLLECT MINROAD NKTICK QTGIFT1 VMGOLD
ANT CROSS12 KDEL MIXUP2 NKTOSS QTREE3 VMLSEQ
AREA CRUELL2 KDIFF MJOURNEY NPR QTREEV VMMTFIVE
ASSASSIN CRYPTKEY KGSS MMASS NTHUGE QTREEX VMPIZZA
ASSIGN1 CTNBULLS KINV MOBIVINA NTSEQ QTSEQ VMQUABEO
AZNET CTREE KKDD MOVE12 NTTREE QUEENNB VMRESTO
BALLGMVN CUTSEQS KMEDIAN MPILOT NUMBER REFORM VMRR
BAOVE CWAY KMIN MPRIME1 NUMBERS RIDDLE VMSALARY
BARICAVN DBRACKET KMIX MRECT1 NUMCON ROBOCON VMSPEED
BEADSNB DHEXP KNIGHTS1 MROADS ONE4EVER SEARCH VMSQUARE
BESTSPOT DHFRBUS KPLANK MSE06H OPTCUT SEARCH1 VMST
BGBOARD DHGARDEN KQUERY MSE07B ORGAN SEC VMSUBSTR
BGMAGIC DHLOCO KQUERY2 MSTRING OTOCI SEQ198 VMSUM2
BGMINE DHRECT KSEQ1 MTOTALF PALINX SETNJA VMTRIP
BGSTRING DHSERV KSPREE MTREE PALINY SHHV VMUNCH
BGTRAVEL DHTABLE KWAY MTWALK PARIGAME SKFIB VMWTREE
BINARY2 DIGIT0 LATGACH NDCCARD PASSWORD SKPV15_5 VMYT
BINLADEN DQUERY LATGACH4 NETACCEL PBCGANGS SKWLTH VO17BACH
BINTREE DTCSTR LCA NETWRKNB PBCPOINT SMARTDOG VO17LAN
BLAND DTDOI LCS2X NHREMIND PBCWATER SPBINARY VO17PHD
BLGEN DTKSUB LEM2 NK05MNIM PBCWRI SPSEQ VO17SORT
BLOPER DTTUI1 LEM3 NKABD PERIODNB STABLE VO17TV
BONUS DTTUI2 LEM4 NKBAS PLACE STMERGE VO17XXX
BONUS13 EQ LEM5 NKBM PNUMBER STNODE VODIVIDE
BOXES ETF LIGHT NKBRACKE POST SUBSTR VODONCAY
BWPOINTS FBRICK LINEGAME NKBUS PTRANG SUMS VOGAME
C11BC1 FIBVAL LIS NKCITY PTREE TAMCAM VOIEXAM
C11BC2 FIRS LIS2VN NKCNT2 PVOI14_1 TAYTRUC VOITSORT
C11CAL FLOW1 LITES NKCOMP PVOI14_2 TCDFZ VOLIS
C11CAVE FLOYD LNACS NKDIVSEQ PVOI14_3 TFIELD VOMARBLE
C11DK1 FMATCH LQDGONME NKFLOW PVOI14_4 THEME VOMARIO
C11GAME2 FOCUS LSFIGHT NKGOLF PVOI14_5 TJALG VOMOVREC
C11ID FSELECT LTPMSEQ NKGUARD PWALK TOINCSEQ VOPIG
C11PAIRS FWATER LUBENICA NKINV PWRFAIL TOURS13 VOROOM
C11PF GONDOR MATCH1 NKJUMP QBBISHOP TRAFFICN VOSCUN
C11PNUM GRAPH_ MATCH2 NKLEAGUE QBCIRARC TRAKA VOSLIS
C11POST GSS MAUGIAO NKLEAVES QBDIVSEQ TRAVEL12 VOSMAXK
C11PRIME HAM12 MAXNUM NKLEXIC QBHEAP TREAT VOSNET
C11SEQ HAOI6000 MBIPALIN NKLINEUP QBMARKET TREELINE VOSSEQ
C11STR2 HBTLCA MBUS NKLP QBMST TTRIP VOSTOUR
C11WATER HEADQRT MCHAOS NKMAXSEQ QBPAL TWIST VOSTR
C11XOA HEAP1 MCIRGAME NKMINES QBRECT TWOOPERS VOSTRIBO
CARDS HELPPM MCOINS NKNET QBROBOT TWOREG VOTREE
CARDSHUF HIREHP MDOLLS NKNUMFRE QBSCHOOL UPGRANET VOXOR
CBUYING HIWAY MECUNG NKONEARC QBSEGPAR V11STR VPARTSUM
CENTRE28 HIWAY2 MEDIAN NKPALIN QBSEQ V11WATER VSTEPS
CHAIN2 INCVN MEDQUERY NKPOLICE QBSTR V8SCORE VUKVN
CHEAT INKPRINT MESSAGE NKRACING QBTRANS VBOARD WEATHER
CHEER INSUL MESSAGE1 NKREZ QHROAD VCOWFLIX WORDCNT
COLOREC IOIBIN METERAIN NKSEQ QMAX VM15SWAP YPKTH
COMNET JEDNAKOS MILITARY NKSEV QMAX2 VMCOMP
COWGIRL JEWELNB MINCOST NKSGAME QMAX3VN VMCUT2

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

ASSIGN4 CAR FFLOW PTQMSEQ STONE1
C11HUM CHUOIHAT LUCKYNUM QBBUILD TPBISHOP
C11KM CRATE PA06ANT QBMAX TPTICKET
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.