Nguyễn E Rô

@heathcliff1342

Viet Nam, Quảng Trị

Institution: THPT Hải Lăng

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ACMNB CPPSET JOBSET MINCUT NKTABLE QTGIFT1 VMGOLD
ADS CREC01 KBUILD MINK NKTEST QTREE3 VMLSEQ
AMSSEQ CRITICAL KCOLLECT MINROAD NKTICK QTREEV VMMTFIVE
ANT CROSS12 KDEL MIXUP2 NKTOSS QTREEX VMPIZZA
AREA CRUELL2 KDIFF MJOURNEY NPR QTSEQ VMQUABEO
ASSASSIN CRYPTKEY KGSS MMASS NTHUGE QUEENNB VMRESTO
ASSIGN1 CTNBULLS KINV MOBIVINA NTSEQ REFORM VMRR
AZNET CTREE KKDD MOVE12 NTTREE RIDDLE VMSALARY
BALLGMVN CUTSEQS KMEDIAN MPILOT NUMBER ROBOCON VMSPEED
BAOVE CWAY KMIN MPRIME1 NUMBERS SEARCH VMSQUARE
BARICAVN DBRACKET KMIX MRECT1 NUMCON SEARCH1 VMST
BEADSNB DHEXP KNIGHTS1 MROADS ONE4EVER SEC VMSUBSTR
BESTSPOT DHFRBUS KPLANK MSE06H OPTCUT SEQ198 VMSUM2
BGBOARD DHGARDEN KQUERY MSE07B ORGAN SETNJA VMTRIP
BGMAGIC DHLOCO KQUERY2 MSTRING OTOCI SHHV VMUNCH
BGMINE DHRECT KSEQ1 MTOTALF PALINX SKFIB VMWTREE
BGSTRING DHSERV KSPREE MTREE PALINY SKPV15_5 VMYT
BGTRAVEL DHTABLE KWAY MTWALK PARIGAME SKWLTH VO17BACH
BINARY2 DIGIT0 LATGACH NDCCARD PASSWORD SMARTDOG VO17LAN
BINLADEN DQUERY LATGACH4 NETACCEL PBCGANGS SPBINARY VO17PHD
BINTREE DTCSTR LCA NETWRKNB PBCPOINT SPSEQ VO17SORT
BLAND DTDOI LCS2X NHREMIND PBCWATER STABLE VO17TV
BLGEN DTKSUB LEM2 NK05MNIM PBCWRI STMERGE VO17XXX
BLOPER DTTUI1 LEM3 NKABD PERIODNB STNODE VODIVIDE
BONUS DTTUI2 LEM4 NKBAS PLACE SUBSTR VODONCAY
BONUS13 EQ LEM5 NKBM PTRANG SUMS VOGAME
BOXES ETF LIGHT NKBRACKE PTREE TAMCAM VOIEXAM
BWPOINTS FBRICK LINEGAME NKBUS PVOI14_1 TAYTRUC VOITSORT
C11BC1 FIBVAL LIS NKCITY PVOI14_2 TCDFZ VOLIS
C11BC2 FIRS LIS2VN NKCNT2 PVOI14_3 TFIELD VOMARBLE
C11CAL FLOW1 LITES NKCOMP PVOI14_4 THEME VOMARIO
C11CAVE FLOYD LNACS NKDIVSEQ PVOI14_5 TJALG VOMOVREC
C11DK1 FMATCH LQDGONME NKFLOW PWALK TOINCSEQ VOPIG
C11GAME2 FOCUS LSFIGHT NKGOLF PWRFAIL TOURS13 VOROOM
C11ID FSELECT LTPMSEQ NKGUARD QBBISHOP TRAFFICN VOSCUN
C11PAIRS FWATER LUBENICA NKINV QBCIRARC TRAKA VOSLIS
C11PF GONDOR MATCH1 NKJUMP QBDIVSEQ TRAVEL12 VOSMAXK
C11PNUM GRAPH_ MATCH2 NKLEAGUE QBHEAP TREAT VOSNET
C11POST GSS MAUGIAO NKLEAVES QBMARKET TREELINE VOSSEQ
C11PRIME HAM12 MAXNUM NKLEXIC QBMST TTRIP VOSTOUR
C11SEQ HAOI6000 MBIPALIN NKLINEUP QBPAL TWIST VOSTR
C11STR2 HBTLCA MBUS NKLP QBRECT TWOOPERS VOSTRIBO
C11WATER HEADQRT MCHAOS NKMAXSEQ QBROBOT TWOREG VOTREE
C11XOA HEAP1 MCIRGAME NKMINES QBSCHOOL UPGRANET VOXOR
CARDS HELPPM MCOINS NKNET QBSEGPAR V11STR VPARTSUM
CARDSHUF HIREHP MDOLLS NKNUMFRE QBSEQ V11WATER VSTEPS
CBUYING HIWAY MECUNG NKONEARC QBSTR V8SCORE VUKVN
CENTRE28 HIWAY2 MEDIAN NKPALIN QBTRANS VBOARD WEATHER
CHAIN2 INCVN MEDQUERY NKPOLICE QHROAD VCOWFLIX WORDCNT
CHEAT INKPRINT MESSAGE NKRACING QMAX VM15SWAP YPKTH
CHEER INSUL MESSAGE1 NKREZ QMAX2 VMCOMP
COLOREC IOIBIN METERAIN NKSEQ QMAX3VN VMCUT2
COMNET JEDNAKOS MILITARY NKSEV QOS VMDAOBIT
COWGIRL JEWELNB MINCOST NKSGAME QTANCOL VMDOMINO

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

ASSIGN4 CAR FFLOW PTQMSEQ STONE1
C11HUM CHUOIHAT LUCKYNUM QBBUILD TPBISHOP
C11KM CRATE PA06ANT QBMAX TPTICKET
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.