Goku [C11]

@hbt123

Viet Nam

Institution: THCS & THPT Hai Ba Trung

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

A2DIGIT CT KPLANK MMAXPER NKSEQ QBMAX TOTALODD
ALADDIN CTF KSPREE MMOD29 NKSGAME QBMSEQ TPMZVRK
ALAKE CTNBULLS KTOUR MNE07 NKSP QBMST TREELINE
AUCTION CTNOWN LASCALE MOVIES NKSTEP QBPAL TREENUM
BARICAVN DANCING LATGACH4 MPRIME NKTHEME QBRECT TRICIR
BASEH DEGREE LEM3 MPRIME1 NKTICK QBSCHOOL TTRIP
BCDIV DEMSO LINEGAME MRECAMAN NKTOSS QBSELECT TWINSNOW
BFCHAL DHCAT LIS MSTICK NOIXICH QBSEQ V11STR
BINARY DISNEY2 LITES MTWALK NSP QBSQUARE V8ORG
BINARY2 DMAYA LNACS MYSTERY NTPACK QBSTR V8SCORE
BINLADEN DTDOI LOTT MZVRK NTSHEEP QBTICKET VBF1
BINPACK DTOGRADA LQDDIV NBFA NUMBERS QMAX VBF2
BLAND DTTUI1 LQDFARM NBFD ONE4EVER QMAX2 VBGRASS
BONES ELEVATOR LQDFIBO NCOB PAGAIN QUAD VBOARD
C11BC1 EQ LQDFIBO2 NDCCARD PARIGAME RIDDLE VCOWFLIX
C11BN EQSTR LQDGONME NEAREST PBCDEM ROBOCON VDANGER
C11FBR ETF LQDRECT NKABD PBCDIV ROCKS VECTOR
C11ID FASTEXPR LSPITO NKCABLE PBCFIBO ROTATION VMKEY
C11PASS FINDNUM LSTTCD2 NKCARD PBCISPIS SBOOST VMUNCH
CAR FIRS LTPMSEQ NKCAT PBCPOINT SHHV VNEMPIRE
CATALAN FLOYD LUCKYNUM NKCITY PBCSEQ SNSEQ VN_ZR_I
CENTRE28 FWATER M00PAIR NKCNT2 PBCWATER SPACESET VOJLEV
CHNREST GPT M3TILE NKDIVSEQ PBCWRI SPBINARY VOJUSER
CHNTOWER GSS MAKHOA3 NKGOLF PCYCLE SPFIBO VOSTR
CINEMA HAF1 MAXNUM NKGUARD PNUMBER SPSEQ VPARTSUM
CLOCK HAM12 MBEEWALK NKH POST SQUARES VRATF
CMP HEAP1 MBLAST NKINV POST3 STNODE VSTEPS
CNMARBLE HELPPM MCARDS NKJUMP POTATO STRANGE VTRI
COIN34 HWAYADS MCIRGAME NKLINEUP PTQMSEQ SUBSTR VTRI2
COLOREC ILSMATH MCITYHAL NKMAXSEQ PTRANG SUMS VWORDPOW
COMMAND INSUL MCOINS NKMINES PWALK SUMXOR WALK
CON IOIBIN MDOLLS NKNL QBBISHOP SUPERSUM WEATHER
COND ITREE MELE3 NKNUMFRE QBBUILD TAPN WORDCNT
COUNTPL KAGAIN MEO NKPALIN QBCOND TCDFZ XAYNHA
COWGIRL KBUILD MINK NKPATROL QBDIVSEQ TEST XMAS
CPRIME KDEL MINROAD NKPOS QBGAME THEME
CRUELL KKKCT2 MIXUP2 NKRACING QBHV THREE
CRUELL2 KMIN MKFLAGS NKREZ QBMARKET TJALG

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

ATOURISM IVANA MSE08G NKNL2 POST2 ROADS
BIGNUM JEDNAKOS MVECTOR OWN2 QBPOINT SHCH
FIRE KINV NKBRACKE PIZZALOC REC04 WORD01
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.