CTKB 1997

@harryapotter

Viet Nam, Ho Chi Minh City

Institution: FPT University

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ACMNB CBUYING HSPC14A MYSTERY NKTEAM QBSQUARE V11WATER
AMSSEQ CENTRE28 INSUL NDCCARD NKTICK QBSTR V8SCORE
AUCTION CHATCHIT INTEGER7 NETACCEL NKTOSS QBTICKET VBF1
AZNET CHEAT JOBSET NK2MFS NKTREE QMAX VBF2
BALLGMVN CHESSCBG KMIN NKABD NOIXICH QOS VBGRASS
BASEH CINEMA KPLANK NKBAS NOTE QTDIVSEQ VBOARD
BCDIV CLOCK LATGACH NKBM NTHUGE QTSEQ VCOLDWAT
BEADSNB CMP LCS2X NKCABLE NUMCON QUEENNB VCOWFLIX
BESTSPOT COIN34 LEM2 NKCITY ORGAN ROBOCON VDANGER
BFCHAL COUNTCBG LEM3 NKCNT1 PBCDEM ROTATION VECTOR
BGMAGIC CRATE LEM6 NKDIVSEQ PBCDIV SBOOST VMROOK
BGMINE CROSS12 LINEGAME NKFLOW PCIRCLE SEARCH VMRR
BGSTRING CRUELL LIQ NKGIFTS PERIODNB SEARCH1 VMSORT
BIGNUM CTNBULLS LIS NKGOLF PHEPNHAN SEQ198 VMSUDOKU
BLGEN CTNEWS LNACS NKGSHOW PNUMBER SKFIB VMTEST
BONES DGOLD LQDGONME NKGUARD POST STABLE VMTREE
BONUS DHEXP MAJSTOR NKH POST3 STNODE VMUNCH
BWPOINTS DIGIT0 MATCH1 NKINV PVOI14_2 STONE1 VNCUT
C11CAVE DTKSUB MATCH2 NKJUMP PWALK STRANGE VOJLEV
C11ID DTTUI1 MAXARR1 NKLEAGUE PWRFAIL SUBSTR VOMARIO
C11KM ELEVATOR MCIRGAME NKLETTER QBBISHOP SUMTREE VOSRTRI
C11LOCK ETF MCITYHAL NKLINEUP QBDIVSEQ SUMXOR VOSSEVEN
C11PAIRS FIBVAL MDIGITS2 NKMAXSEQ QBGAME TAYTRUC VOSTR
C11POST FINDNUM MELE3 NKNET QBHEAP TEST VRATF
C11PRIME FIRS MEO NKNUMFRE QBHV TGPASCAL VSTEPS
C11ROOKS FLOYD MINK NKPALIN QBMAX THREE WCALC
C11SEQ FOURPOS MINROAD NKPATH QBMSEQ TJALG WORDCNT
C11SEQ3 FWATER MMASS NKREZ QBMST TOURS13 XMAS
C11STR2 HAF1 MMAXPER NKSEQ QBRECT TRAVEL12
C11SUM HAM12 MPRIME NKSGAME QBROBOT TREAT
C11TRCNT HIREHP MRECAMAN NKSP QBSELECT TWO
CAPITAL HOUSES MTHCN NKSTEP QBSEQ TWOSUM

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

ASSIGN1 F1 KNIGHTS1 LUCKYNUM NSP QBSCHOOL TRAFFICN
BAOVE GAME3112 KSPREE MDOLLS NTTREE QMAX2 VUKVN
BOXES HIWAY LABUDOVI MESSAGE ORDERSET QTGIFT1
COND HSPC14L LASCALE MJOURNEY PALINY QTREEV
CVJETICI IOIBIN LQDFIBO NKTABLE PTQMSEQ SHCH
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.