***** **

@golddigger

Viet Nam, quang hai

Institution: lekhiet co

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ADS LNACS QBSEQ
BEADSNB NBFA QBSTR
C11STR2 NKPALIN QBTICKET
INSUL NKSGAME VCOWFLIX
LEM6 PALINY
LIQ PBCSEQ
LIS QBRECT

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

COUNTPL DTTUI1 NKBUS QBMAX QBSQUARE
CTAIN GROUP POST3 QBPOINT SPSEQ
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.