@ghostmath

Viet Nam

Institution: Luong The Vinh high school for the gifted

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ACMNB CBUYING HEAP1 MAXNUM NKLINEUP POST3 SUBSTR
AMSSEQ CHATCHIT HELPPM MBIPALIN NKLP POTATO TBIKE
ANT CHEAT HSPC14L MCIRGAME NKMAXSEQ POWER TCDFZ
AUCTION CHESSCBG ILSMATH MCITYHAL NKNL PTQMSEQ TEST
BALLGMVN CMP ILSMATH2 MCLONUM NKNUMFRE PTRANG TGPASCAL
BASEH COIN34 INSUL MDIGITS NKPALIN PWRFAIL THEME
BCDIV COUNTCBG INTEGER7 MDIGITS2 NKPATH PYRAMID2 TJALG
BCHESS COUNTPL IOIBIN MESSAGE NKPOS QBBISHOP TRILAND
BEADSNB CP KAGAIN METERAIN NKRACING QBDIVSEQ TWINSNOW
BESTSPOT CPRIME KDEL MINK NKREZ QBGAME TWOSUM
BIGNUM CREC01 KMIN MINROAD NKSEQ QBHEAP V8SCORE
BILL CRECT KPLANK MIXUP2 NKSGAME QBHV V8SORT
BINARY2 CTNEWS LASCALE MKFLAGS NKSP QBMAX VBF2
BINLADEN DANCING LATGACH MMAXPER NKSTEP QBMSEQ VBGRASS
BLGEN DGOLD LATGACH4 MMOD29 NKTARDY QBMST VBOARD
BLOPER DHFUNC LCS2X MPRIME NKTICK QBPAL VCOLDWAT
BLOPER2 DHRECT LEM2 MPRIME1 NKTRIO QBRECT VCOWFLIX
BONES DHSERV LEM3 MRECAMAN NSP QBROBOT VECTOR
BONUS DIGIT0 LEM5 MSTICK NTHUGE QBSELECT VMRR
BWPOINTS DTDOI LEM7 MULONE NUMCON QBSEQ VMSORT
C11CAL DTGAME LINEGAME MYSTERY ONE4EVER QBSQUARE VMSWAP
C11CAVE DTTUI1 LIQ NDCCARD OPTCUT QBSTR VMUNCH
C11CUT DTTUI2 LIS NEAREST PAGAIN QMAX VMYT
C11ID ELEVATOR LNACS NKABD PALINY QTLOVE3 VNCUT
C11KM ETF LOG10P NKBAS PASSWORD QTSEQ VRATF
C11PAIRS FIBVAL LQDDIV NKCABLE PBCDEM RIDDLE VSTEPS
C11PINES FINDNUM LQDFIBO NKCITY PBCDIV ROBOCON WEATHER
C11PNUM FLOYD LQDGONME NKCNT1 PBCFIBO ROTATION WORDCNT
C11PRIME FWATER LSFIGHT NKDIVSEQ PBCISPIS SEARCH
C11SEQ3 GPMB LTPMSEQ NKGUARD PBCSEQ SHHV
C11STR2 GPT LUCKYNUM NKH PCIRCLE SMARTDOG
C11TRCNT GRAPH_ LUYTHUA2 NKINV PCYCLE SPBINARY
C11XOA HAF1 M3TILE NKJUMP PNUMBER STABLE
CATALAN HAM12 MAXARR1 NKLETTER POST STNODE

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

CASTLE EGG GSS NKNL2 PYTHAEQ QBSCHOOL VUKVN
CTNOWN FAREY3 MDOLLS NKTABLE QBPOINT QMAX2
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.