@flamel

Viet Nam

Institution: KHOI CHUYEN DAI HOC VINH

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ADS DTDOI LNACS MULONE NKRAIN QBCIRARC TJALG
ASSIGN1 ELEVATOR LSFIGHT MYSTERY NKREZ QBCOND TOPALIN
AUCTION FIRS LSORTVN NK2MFS NKSEQ QBDIVSEQ TREAT
BASEH FLOYD LTPMSEQ NKABD NKSGAME QBGAME TWO
BCDIV GAME3112 LUCKYNUM NKBM NKSPILJA QBMARKET V8ORG
BINLADEN GRAPH MAJSTOR NKCABLE NKSTEP QBMAX V8SCORE
BONES GRAPH_ MATCH1 NKCITY NKTHEME QBMSEQ VBGRASS
BONGDA HAF1 MATCH2 NKDIVSEQ NKTICK QBMST VBOARD
C11CAL HAOI6000 MAUGIAO NKFLOW NKTREE QBRECT VCOLDWAT
CBUYING HELPPM MAXARR1 NKGUARD NKTRIO QBSCHOOL VCOWCAR
CHAIN2 HIWAY MAXCUB NKH NOIXICH QBSEGPAR VCOWFLIX
CHEAT INTEGER7 MCARDS NKJUMP NSP QBSELECT VDANGER
CHESSCBG IOIBIN MCITYHAL NKLEAGUE NTSHEEP QBSEQ VECTOR
CIJEVI KENRE MCLEAN NKLETTER NUMBER QBSQUARE VMUNCH
CINEMA KMIN MELE3 NKLINEUP NUMBERS QBSTR VNCUT
CLOCK KSPREE MEO NKMARS NUMCON QMAX VRATF
CNMARBLE LATGACH MESSAGE NKMAXSEQ PBCDEM ROTATION VSTEPS
COIN34 LATGACH4 MINK NKMSG PCIRCLE SPSEQ VUKVN
COLLECT LEM1 MIXUP2 NKNUMFRE PCYCLE STABLE VWORDPOW
COMPANY3 LEM2 MJOURNEY NKONEARC PIZZALOC STNODE WORDCNT
COUNTCBG LEM3 MKFLAGS NKPALIN PNUMBER TABLIC XUCXAC
COWGIRL LEM6 MMASS NKPATH POST TCDFZ
CT LINEGAME MMOD29 NKPOLI PWRFAIL TELEPORT
CTNOWN LIQ MPRIME NKPOLY PYRAMID2 THEME
DIGIT0 LIS MRECAMAN NKPOS QBBUILD THREE

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

BRACKET KDEL MACHINE MLASERP PAGAIN ROADS TAPN
CHNREST KRECT MCLONUM MSE06H QBWIRE SFLOWERF TWOBLACK
COP3 LABUDOVI MDOLLS MSTICK QMAX2 STREDUCE
GSS LSTTCD2 METERAIN MTWALK REL7 SUBSTR
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.