Hai Hoang

@enrevol

Viet Nam

Institution: Hanoi Architectural University

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ACMNB DBRACKET IOIBIN MPYRAMID NKSEQ QBSEQ VCOWFLIX
AMSSEQ DEGREE JOBSET MTREE NKSET QBSQUARE VMCOFFEE
AREA DEMSO KINGDOM MTWALK NKSGAME QBSTR VMCOMP
AREATRI DHFUNC KKDD MULONE NKSP QMAX VMHCN
AUCTION DHGARDEN KL11B MYSTERY NKTEAM QMAX2 VMLSEQ
AVLBIT DHRECT KMIN MZVRK NKTICK QMAX3VN VMMARBLE
BAABO DHSERV KPLANK NEAREST NKTRIO QMAX4 VMPRINCE
BALLGMVN DIGIT0 KQUERY NETWRKNB NTFRAME QTDIVSEQ VMRR
BASEH DIVSEQQ KQUERY2 NK2MFS NTHUGE QTLOVE3 VMSPEED
BIGNUM DQUERY KRECT NKABD NUCLEAR QTREE3 VMTREE
BLGEN DTKSUB KTOUR NKBM NUMCON QTREEX VMWTREE
BONES DTTUI1 KTUAN NKBRACKE ONBRIDGE QUEENNB VNCUT
BONUS FBRICK LATGACH NKCABLE ORDERSET RIDERHP VNPLAN2
C11BC3 FINDNUM LCS2X NKCOMP PAGAIN ROADS VOBIGNUM
C11CAL FLOYD LEM2 NKDIVSEQ PALINY SHUFFLEK VOBOARD2
C11COMP FMATCH LEM3 NKFLOW PATULJCI SKFIB VOBRACK
C11NUM FOCUS LEM5 NKGSHOW PBCFIBO SMARTDOG VOGCDSUM
C11POST FWATER LIQ NKINV PERIODNB SNAD VOS2SUM
C11PRIME GPMB LIS NKLETTER PERREC STNODE VOSCOMPS
C11SEQ HBT1D LNACS NKLINEUP PHEPNHAN SUBSTR VOSEXP
C11TCT HEADQRT LQDQPER NKLP PNUMBER TAYTRUC VOSMUL
C11YARD HIREHP LQDRACE NKLUCK POST THEME VOSTOUR
CAPITAL HSPC14C LSORTVN NKMAXSEQ POST2 TJALG VOSTR
CARDSHUF HSPC14D LUCKY13 NKMINES POST3 TOURS13 VQUERY
CATGO HSPC14E MASKTAPE NKMOBILE PRAVO TPCDLCS VRATF
CAVLI HSPC14G MATCH2 NKMOU QBFLOWER TPCPALIN VSTEPS
CENTRE28 HSPC14H MAXARR1 NKNUMFRE QBGAME TRAFFICN YPKTH
CMP HSPC14I MCONVOI NKPALIN QBMAX TRI_
COMMAND HSPC14J MEDIAN NKPANO QBPIZZA TWOSUM
CPPSET HSPC14K MEO NKPATH QBPOINT V11PLAN
CUTSEG HSPC14L MINROAD NKPOLICE QBROBOT V8SORT
CVPDROME INSUL MIXUP2 NKREZ QBSEGPAR VBGRASS

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

BALGAME3 FFLOW GROUP LQDDIV QTANCOL QTREEV
CASTLE GCDSUM HSPC14B NKNET QTGIFT1 TEST
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.