Thiên Phạm Quốc Du

@duthienkt

Viet Nam, Hồ Chí Minh

Institution: ĐH Bách khoa TP.HCM

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ACMNB COUNTCBG LEM NKBM NTHUGE QMAX VCOLDWAT
AMSSEQ CROSS12 LEM1 NKCABLE NUMCON QTLOVE3 VCOWFLIX
AUCTION CTNBULLS LEM2 NKCITY ONE4EVER QUAD VDANGER
BALLGMVN CTNEWS LEM3 NKCNT1 OPTCUT RABGAME VMCOFFEE
BARICAVN DEMSO LEM6 NKDIVSEQ PALIN ROADS VMKEY
BASEH DHEXP LINEGAME NKGIFTS PBCDIV ROBOCON VMRR
BCDIV DHRECT LIQ NKH PBCFIBO ROTATION VMSORT
BFCHAL DIGIT0 LIS NKINV PCYCLE SBOOST VMST
BIGNUM DTTUI1 LITES NKJUMP PERC SEARCH VMSUDOKU
BILL DUGOVI LNACS NKLEAGUE PNUMBER SOCCER VMUNCH
BINLADEN FIBVAL LUYTHUA2 NKLETTER POST STNODE VMVSOS
BONES FINDNUM M3TILE NKLINEUP POST3 STRANGE VNCUT
BONUS FIRS MARBLE NKLP POTATO SUMXOR VNEMPIRE
BPAINT FWATER MAXARR1 NKMAXSEQ PTRANG TAXID VOCACTUS
BWPOINTS GRAPE MAXNUM NKMOBILE QBBISHOP TCONCERT VODEFEND
C11BC2 HAM12 MCITYHAL NKNET QBCIRARC TEST VOPLANE
C11CAVE HEAP1 MINK NKNUMFRE QBDIVSEQ TJALG VOSTR
C11FBR HELPPM MIXUP2 NKONEARC QBGAME TRAVEL12 VOTELPH
C11PNUM HSPC14H MMASS NKPALIN QBHEAP TREAT VRATF
C11PRIME INSUL MMAXPER NKPOLI QBHV TREENUM VSTEPS
C11SEQ3 IOIBIN MMMGAME NKRACING QBMAX TRILAND WAVE
C11TRCNT JUPI MPRIME NKREZ QBMSEQ V11PLAN WEATHER
C11XOA KMIN MPRIME1 NKSEQ QBMST V11WATER WORDCNT
CATALAN KNIGHTS1 MSE07B NKSGAME QBROBOT V8SCORE XMAS
CHESSCBG KPLANK MTWALK NKSPILJA QBSCHOOL V8SORT
CMP KTUAN MULONE NKSTEP QBSELECT VBF1
CNMARBLE KVIP MYSTERY NKTICK QBSEQ VBF2
COIN34 LASCALE NK2MFS NKTRIO QBSQUARE VBGRASS
COND LATGACH NKABD NOIXICH QBSTR VBOARD

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

C11GAME1 CHEAT LQDGRAPE MATCH1 MPILOT SUBSTR VOJUSER
C11KM CHESS_ LSTTCD2 MESSAGE PTQMSEQ TCDFZ
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.