Đào Quang Thái Dương

@duongban

Viet Nam, Hải Phòng

Institution: Chuyên Trần Phú

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ADBRACK FOCUS LQDRACE NKLAND NTSEQ QMAX VBGRASS
AREA FOURPOS LQDRECT NKLEAGUE NTTREE QMAX2 VCOLDWAT
AREATRI FWATER LSPALIN NKLEAVES OLDMAPS QMAX3VN VCOWCAR
AZNET HARBINGE LSPITO NKLEXIC OTOCI QMAX4 VCOWFLIX
BGTRAVEL HBTLCA LUBENICA NKLINEUP PAGAIN QTREE3 VCRISIS
BONES HEAP1 MATCH2 NKLP PALINX QTREEV VKNIGHTS
BONUS HIWAY MATRIX NKMAXSEQ PASSWORD QTREEX VMBW
BONUS13 HSPC14I MAUGIAO NKMINERS PBCDEM QUAD VMDOMINO
BWPOINTS HSPC14K MBUS NKMINES PBCPOINT RAYGUN VMGCDSUM
C11CAL INKPRINT MEO NKMOBILE PBCWAYS REGIONS VMQTREE
C11PAIRS IOIBIN MESSAGE NKMOU PCYCLE REKMP VMQUABEO
CARDS ITREE MESSAGE1 NKNET PER RELJEF VMRR
CENTRE28 KAGAIN MEXICO NKNUMFRE PERIODNB ROTATION VMSINCOS
CHATCHIT KBUILD MINK NKONEARC PNUMBER SAFENET2 VMTREE
CHESSCBG KDIFF MINROAD NKPAIRS POOL SHHV VNBRACK
CHNREST KL11B MPRIME NKPALIN POST2 SMARTDOG VNCUT
CLEAR KMIN MYSTERY NKPANO POST3 SNAD VOBIGNUM
COLLECT KQUERY2 NBFA NKPARITY PVOI14_2 SPBINARY VOGCDSUM
COLOREC KTREEC NHREMIND NKPATH PVOI14_4 STEEL VORAIN
COMPANY3 LABUDOVI NICEQUAD NKPOLI PVOI14_5 STMERGE VOSCOMPS
COWGIRL LCA NK2MFS NKPOLICE PVOI14_6 SUBSTR VOSEXP
CP LEM NKA1 NKPOLY PWALK SUMTREE VOSPLAY
CPPSET LEM1 NKBAS NKPOS PWRFAIL TOURS13 VOSTRIBO
CREC01 LEM3 NKBM NKRACING QBCIRARC TPCPALIN VOTREE
CTNCLN LEM4 NKBRACKE NKREZ QBCOND TPTICKET VQUERY
CUTSEQS LEM5 NKBUS NKSEQ QBFIREWK TRAPEZOI VSTEPS
DBRACKET LEM6 NKBUSD NKSEV QBGAME TRAVEL12 VTRI
DHFRBUS LEM7 NKCABLE NKSGAME QBHEAP TREECST VWORDPOW
DHLEXP LIGHT NKCITY NKSPILJA QBHV TWIST VWORDS
DQUERY LIGHTS NKDEC NKSTEP QBMARKET V11WATER WEATHER
DTKSUB LINEGAME NKFLOW NKTARDY QBMST V8MAYORS XYZ
ETF LIQ NKGIFTS NKTEST QBRECT V8ORG YPKTH
FBRICK LIS NKGOLF NKTICK QBROBOT V8SCORE
FINDNUM LIS2VN NKGSHOW NKTOSS QBSEGPAR V8SORT
FLOWGROW LNACS NKINV NKTRAFIC QBSELECT VBF1
FLOYD LQDBUS NKJUMP NSC QBSTR VBF2

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

ANARC09I CTAIN LATGACH MEDIAN NTBANK QBCHANGE TORCH
CMP DIVREL LEM2 NKDIST ORDERSET QBTREEK VNABOR
CONNECTE DTCSTR LUCKYNUM NKTEAM PTREE SPSEQ
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.