Đào Quang Thái Dương

@duongban

Viet Nam, Hải Phòng

Institution: Chuyên Trần Phú

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ADBRACK FOCUS LQDRACE NKLEAGUE NTTREE QMAX2 VCOLDWAT
AREA FOURPOS LQDRECT NKLEAVES OLDMAPS QMAX3VN VCOWCAR
AREATRI FWATER LSPALIN NKLEXIC OTOCI QMAX4 VCOWFLIX
AZNET HARBINGE LSPITO NKLINEUP PAGAIN QTREE3 VCRISIS
BGTRAVEL HBTLCA LUBENICA NKLP PALINX QTREEV VKNIGHTS
BONES HEAP1 MATCH2 NKMAXSEQ PASSWORD QTREEX VMBW
BONUS HIWAY MATRIX NKMINERS PBCDEM QUAD VMDOMINO
BONUS13 HSPC14I MAUGIAO NKMINES PBCPOINT RAYGUN VMGCDSUM
BWPOINTS HSPC14K MBUS NKMOBILE PBCWAYS REGIONS VMQTREE
C11CAL INKPRINT MEO NKMOU PCYCLE REKMP VMQUABEO
C11PAIRS IOIBIN MESSAGE NKNET PER RELJEF VMRR
CARDS ITREE MESSAGE1 NKNUMFRE PERIODNB ROTATION VMSINCOS
CENTRE28 KAGAIN MEXICO NKONEARC PNUMBER SAFENET2 VMTREE
CHATCHIT KBUILD MINK NKPAIRS POOL SHHV VNBRACK
CHESSCBG KDIFF MINROAD NKPALIN POST2 SMARTDOG VNCUT
CHNREST KL11B MPRIME NKPANO POST3 SNAD VOBIGNUM
CLEAR KMIN MYSTERY NKPARITY PVOI14_2 SPBINARY VOGCDSUM
COLLECT KQUERY2 NBFA NKPATH PVOI14_4 STEEL VORAIN
COLOREC KTREEC NHREMIND NKPOLI PVOI14_5 STMERGE VOSCOMPS
COMPANY3 LABUDOVI NICEQUAD NKPOLICE PVOI14_6 SUBSTR VOSEXP
COWGIRL LCA NK2MFS NKPOLY PWALK SUMTREE VOSPLAY
CP LEM NKA1 NKPOS PWRFAIL TOURS13 VOSTRIBO
CPPSET LEM1 NKBAS NKRACING QBCIRARC TPCPALIN VOTREE
CREC01 LEM3 NKBM NKREZ QBCOND TPTICKET VQUERY
CTNCLN LEM4 NKBUS NKSEQ QBFIREWK TRAPEZOI VSTEPS
CUTSEQS LEM5 NKBUSD NKSEV QBGAME TRAVEL12 VTRI
DBRACKET LEM6 NKCABLE NKSGAME QBHEAP TREECST VWORDPOW
DHFRBUS LEM7 NKCITY NKSPILJA QBHV TWIST VWORDS
DHLEXP LIGHT NKDEC NKSTEP QBMARKET V11WATER WEATHER
DQUERY LIGHTS NKFLOW NKTARDY QBMST V8MAYORS XYZ
DTKSUB LINEGAME NKGIFTS NKTEST QBRECT V8ORG YPKTH
ETF LIQ NKGOLF NKTICK QBROBOT V8SCORE
FBRICK LIS NKGSHOW NKTOSS QBSEGPAR V8SORT
FINDNUM LIS2VN NKINV NKTRAFIC QBSELECT VBF1
FLOWGROW LNACS NKJUMP NSC QBSTR VBF2
FLOYD LQDBUS NKLAND NTSEQ QMAX VBGRASS

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

ANARC09I CTAIN LATGACH MEDIAN NTBANK QBCHANGE TORCH
CMP DIVREL LEM2 NKDIST ORDERSET QBTREEK VNABOR
CONNECTE DTCSTR LUCKYNUM NKTEAM PTREE SPSEQ
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.