Đào Quang Thái Dương

@duongban

Viet Nam, Hải Phòng

Institution: Chuyên Trần Phú

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ADBRACK FOCUS LQDRACE NKLEAVES OLDMAPS QMAX3VN VCOWCAR
AREA FOURPOS LQDRECT NKLEXIC OTOCI QMAX4 VCOWFLIX
AREATRI FWATER LSPALIN NKLINEUP PAGAIN QTREE3 VCRISIS
AZNET HARBINGE LSPITO NKLP PALINX QTREEV VKNIGHTS
BGTRAVEL HBTLCA LUBENICA NKMAXSEQ PASSWORD QTREEX VMBW
BONES HEAP1 MATRIX NKMINERS PBCDEM QUAD VMDOMINO
BONUS HIWAY MAUGIAO NKMINES PBCPOINT RAYGUN VMGCDSUM
BONUS13 HSPC14I MBUS NKMOBILE PBCWAYS REGIONS VMQTREE
BWPOINTS HSPC14K MEO NKMOU PCYCLE REKMP VMQUABEO
C11CAL INKPRINT MESSAGE NKNET PER RELJEF VMRR
C11PAIRS IOIBIN MESSAGE1 NKNUMFRE PERIODNB ROTATION VMSINCOS
CARDS ITREE MEXICO NKONEARC PNUMBER SAFENET2 VMTREE
CENTRE28 KAGAIN MINK NKPAIRS POOL SHHV VNBRACK
CHATCHIT KBUILD MINROAD NKPALIN POST2 SMARTDOG VNCUT
CHESSCBG KDIFF MPRIME NKPANO POST3 SNAD VOBIGNUM
CHNREST KL11B MYSTERY NKPARITY PVOI14_2 SPBINARY VOGCDSUM
CLEAR KMIN NBFA NKPATH PVOI14_4 STEEL VORAIN
COLLECT KQUERY2 NHREMIND NKPOLI PVOI14_5 STMERGE VOSCOMPS
COLOREC KTREEC NICEQUAD NKPOLICE PVOI14_6 SUBSTR VOSEXP
COMPANY3 LABUDOVI NK2MFS NKPOLY PWALK SUMTREE VOSPLAY
COWGIRL LCA NKA1 NKPOS PWRFAIL TOURS13 VOSTRIBO
CP LEM NKBAS NKRACING QBCIRARC TPCPALIN VOTREE
CPPSET LEM1 NKBM NKREZ QBCOND TPTICKET VQUERY
CREC01 LEM3 NKBUS NKSEQ QBFIREWK TRAPEZOI VSTEPS
CTNCLN LEM4 NKBUSD NKSEV QBGAME TRAVEL12 VTRI
CUTSEQS LEM5 NKCABLE NKSGAME QBHEAP TREECST VWORDPOW
DBRACKET LEM6 NKCITY NKSPILJA QBHV TWIST VWORDS
DHFRBUS LEM7 NKDEC NKSTEP QBMARKET V11WATER WEATHER
DHLEXP LIGHT NKFLOW NKTARDY QBMST V8MAYORS XYZ
DQUERY LIGHTS NKGIFTS NKTEST QBRECT V8ORG YPKTH
DTKSUB LINEGAME NKGOLF NKTICK QBROBOT V8SCORE
ETF LIQ NKGSHOW NKTOSS QBSEGPAR V8SORT
FBRICK LIS NKINV NKTRAFIC QBSELECT VBF1
FINDNUM LIS2VN NKJUMP NSC QBSTR VBF2
FLOWGROW LNACS NKLAND NTSEQ QMAX VBGRASS
FLOYD LQDBUS NKLEAGUE NTTREE QMAX2 VCOLDWAT

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

ANARC09I CTAIN LATGACH MEDIAN NTBANK QBCHANGE TORCH
CMP DIVREL LEM2 NKDIST ORDERSET QBTREEK VNABOR
CONNECTE DTCSTR LUCKYNUM NKTEAM PTREE SPSEQ
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.