Đào Quang Thái Dương

@duongban

Viet Nam, Hải Phòng

Institution: Chuyên Trần Phú

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ADBRACK FLOYD LQDBUS NKLAND NKTRAFIC QBSELECT V8SORT
AREA FOCUS LQDRACE NKLEAGUE NSC QBSTR VBF1
AREATRI FWATER LQDRECT NKLEAVES NTSEQ QMAX VBF2
BGTRAVEL HARBINGE LSPALIN NKLEXIC NTTREE QMAX2 VBGRASS
BONES HBTLCA LSPITO NKLINEUP OLDMAPS QMAX3VN VCOLDWAT
BONUS HEAP1 LUBENICA NKLP OTOCI QMAX4 VCOWCAR
BONUS13 HIWAY MATRIX NKMAXSEQ PAGAIN QTREE3 VCOWFLIX
BWPOINTS HSPC14I MAUGIAO NKMINERS PALINX QTREEV VCRISIS
C11CAL HSPC14K MBUS NKMINES PASSWORD QTREEX VKNIGHTS
C11PAIRS INKPRINT MEO NKMOBILE PBCDEM QUAD VMBW
CARDS IOIBIN MESSAGE NKMOU PBCPOINT RAYGUN VMQTREE
CENTRE28 ITREE MESSAGE1 NKNET PBCWAYS REGIONS VMQUABEO
CHATCHIT KAGAIN MINK NKNUMFRE PCYCLE REKMP VMRR
CHESSCBG KBUILD MINROAD NKONEARC PER RELJEF VMSINCOS
CHNREST KDIFF MPRIME NKPAIRS PERIODNB ROTATION VMTREE
CLEAR KL11B MYSTERY NKPALIN PNUMBER SAFENET2 VNBRACK
COLLECT KMIN NBFA NKPANO POOL SHHV VNCUT
COLOREC KQUERY2 NHREMIND NKPARITY POST3 SMARTDOG VOBIGNUM
COMPANY3 KTREEC NICEQUAD NKPATH PVOI14_2 SNAD VOGCDSUM
COWGIRL LCA NK2MFS NKPOLI PVOI14_4 SPBINARY VOSCOMPS
CP LEM NKA1 NKPOLICE PVOI14_5 STEEL VOSPLAY
CPPSET LEM1 NKBAS NKPOLY PWALK STMERGE VOSTRIBO
CREC01 LEM3 NKBM NKPOS PWRFAIL SUBSTR VOTREE
CTNCLN LEM4 NKBUS NKRACING QBCIRARC SUMTREE VSTEPS
CUTSEQS LEM5 NKBUSD NKREZ QBCOND TOURS13 VTRI
DBRACKET LEM6 NKCABLE NKSEQ QBFIREWK TPCPALIN VWORDPOW
DHFRBUS LEM7 NKCITY NKSEV QBGAME TPTICKET VWORDS
DHLEXP LIGHT NKDEC NKSGAME QBHEAP TRAVEL12 WEATHER
DQUERY LIGHTS NKFLOW NKSPILJA QBHV TREECST XYZ
DTKSUB LINEGAME NKGIFTS NKSTEP QBMARKET TWIST YPKTH
ETF LIQ NKGOLF NKTARDY QBMST V11WATER
FBRICK LIS NKGSHOW NKTEST QBRECT V8MAYORS
FINDNUM LIS2VN NKINV NKTICK QBROBOT V8ORG
FLOWGROW LNACS NKJUMP NKTOSS QBSEGPAR V8SCORE

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

ANARC09I CTAIN LATGACH MEDIAN NTBANK QBCHANGE TORCH
CMP DIVREL LEM2 NKDIST ORDERSET QBTREEK VNABOR
CONNECTE DTCSTR LUCKYNUM NKTEAM PTREE SPSEQ
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.