Nguyen Dung

@dungnguyenbka

Viet Nam, Ha Noi

Institution: None

Nothing so spectial, just code and watch movie...

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

LATGACH4

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

ROBOCON
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.