Nghiem Nguyen Viet Dung

@dungin

France, Paris

Institution: ils

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ADS CTREE KTUAN MRECT1 NKPALIN PWALK TOINCSEQ
ALADDIN CUTRECT LABUDOVI MSTRING NKPATH PWRFAIL TOPALIN
ANT CWAY LATGACH MTWALK NKPOS PYRAMID2 TREELINE
AUCTION DAMAGE LEM MULONE NKRAIN QBBISHOP TWINSNOW
BASEH DEGREE LEM2 MYSTERY NKREZ QBBUILD TWO
BCDIV DEMSO LEM3 MZVRK NKSEQ QBCOND UPGRANET
BFCHAL DIGIT0 LEM5 NBFA NKSGAME QBGAME V11COMET
BIGNUM DMAYA LEM6 NBFM NKSTEP QBHEAP V11HH
BINLADEN DTDOI LINEGAME NETACCEL NKTEST QBHV V11STR
BONES DTGAME LIQ NK2MFS NKTHEME QBMAX V11WATER
BONUS DTOGRADA LIS NKABD NKTICK QBMSEQ V8ORG
BWPOINTS DTTUI1 LNACS NKBM NKTREE QBMST V8SCORE
CAR EGG LUCKYNUM NKBRK2 NKTRIO QBPAL VBF2
CATALAN ELEVATOR M00PAIR NKBUSD NOIXICH QBROBOT VBGRASS
CBUYING FIRS M3TILE NKCABLE NOTE QBSCHOOL VBOARD
CHARSET FLOOD MAJSTOR NKCAT NSC QBSELECT VCOLDWAT
CHATCHIT FLOYD MATCH1 NKCITY NTPFECT QBSEQ VCOWFLIX
CHEAT FOCUS MAXARR1 NKDIVSEQ NUMBER QBSTR VDANGER
CHESSCBG FWATER MBLAST NKEDIT NUMCON QBTICKET VECTOR
CLEAR GONDOR MCITYHAL NKFLOW OPTCUT QMAX VMUNCH
CLOCK GPMB MCLEAN NKGIFTS PARIGAME QMAX2 VNCUT
CMP GRAPH_ MCLONUM NKGOLF PBCDEM ROBOT2 VNEMPIRE
CNMARBLE GSS MCOINS NKH PBCFIBO ROCKS VN_ZR_I
COIN34 HAOI6000 MDIGITS2 NKINV PBCISPIS ROTATION VRATF
COLLECT HEAP1 MEO NKJUMP PBCSEQ SAFENET2 VSTEPS
COLOREC HIWAY MESSAGE NKLAND PBCWATER SHHV VUKVN
COMMAND HIWAY2 METERAIN NKLETTER PBCWRI SHTH WEATHER
COND HOUSES MINK NKLEXIC PCIRCLE SLIKAR WORDCNT
COUNTCBG HP09ANTS MLASERP NKLINEUP PCYCLE SPBINARY XMAS
COUNTPL HUGEKNAP MMASS NKLP PNUMBER SUBSTR
COWGIRL INSUL MMOD29 NKMINES POST SUMXOR
CRUELL INTEGER7 MPILOT NKMSG POST3 TAPN
CRUELL2 IOIBIN MPRIME NKNLACE POTATO TCDFZ
CTNBULLS KAGAIN MPRIME1 NKNUMFRE PTQMSEQ THREE
CTNEWS KINGDOMS MRECAMAN NKONEARC PTRANG TJALG

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

BAOVE KDEL MSE06H SCOLLECT TOTALODD
CHNREST MCIRGAME QBPOINT SETNJA TPBISHOP
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.