DO MAi QUYNH

@domaiquynh2910

Viet Nam, VIET NAM

Institution: VN

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

BIGNUM
BLGEN
C11PNUM
C11PRIME
CATALAN
CPRIME
PNUMBER

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.