doan nguyen

@doangioi2k3

Viet Nam, ninhbinh

Institution: luongvantuy

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ETF PAGAIN
INTEGER7
KMIN
LIQ
LIS
MINK
NKMAXSEQ

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

DEGREE
QBDIVSEQ
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.