Đinh Khôi

@dinhnguyenkhoi

Viet Nam, Nha Trang

Institution: THPT chuyen Le Quy Don - Nha Trang

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ADS COLLECT JOBSET MEO NKPAIRS QBCIRARC VBF2
AMSSEQ COLOREC KAGAIN MINROAD NKPALIN QBGAME VBGRASS
AREA COMNET KMIN MIXUP2 NKPANO QBHEAP VCOLDWAT
AUCTION COND KNIGHTS1 MMASS NKPARITY QBHV VCOWFLIX
AZNET COUNTCBG KPLANK MMAXPER NKPOLI QBMARKET VDANGER
BALLGMVN COUNTPL KSEQ1 MMMGAME NKRACING QBMAX VECTOR
BASEH COWGIRL LANDK MMOD29 NKREZ QBMSEQ VMDOM2
BCDIV CROSS12 LASCALE MNE07 NKSEQ QBMST VMDOTA
BCHESS CTNBULLS LATGACH MNERED NKSGAME QBPAL VMECLIP
BFCHAL CTNEWS LATGACH4 MOVE12 NKSP QBSELECT VMFOUR
BIGNUM CTREE LAZYCOWS MPILOT NKSTEP QBSEQ VMKEY
BILL CUTRECT LCS2X MPRIME NKTICK QBSQUARE VMRR
BONES CWAY LEM1 MPRIME1 NKTREE QBSTR VMSORT
BONGDA DANCING LEM2 MRECAMAN NOIXICH QBTICKET VMSUBSTR
BONUS DGOLD LEM3 MULONE NOTE QMAX VMTEST
BONUS13 DHLOCO LGAME MYSTERY NTSEQ QMAX2 VMUNCH
BRIDGES DIGIT0 LINEGAME MZVRK NUMCON QOS VNCUT
BWPOINTS DISNEY1 LIQ NBFA OPTCUT RESTR VNEMPIRE
C11BEAU DISNEY2 LIS NBFM PARIGAME ROBOCON VOBOARD2
C11CAL DTTUI1 LITES NDCCARD PBCDEM ROTATION VOCACTUS
C11DOLL ELEVATOR LNACS NK05MNIM PBCDIV SBOOST VOCARD
C11GAR ETF LQDGONME NKABD PBCFIBO SHHV VOJLEV
C11GENIE FASTEXPR LQDRACE NKCABLE PBCISPIS STMERGE VOJUSER
C11ID FIBVAL LTPMSEQ NKCITY PBCWRI STRANGE VPARTSUM
C11KM FINDNUM LUCKYNUM NKCNT1 PBIR STRAVEL VRATF
C11PAIRS FIRS LUYTHUA2 NKDIVSEQ PCIRCLE STREDUCE VSTEPS
C11PIPI FLOYD M00PAIR NKEDIT PCYCLE SUBSTR VWORDPOW
C11SEQ FWATER M3TILE NKFLOW PNUMBER SUMXOR VWORDS
C11SEQ3 GAME3112 MAKHOA NKGUARD POST THEME WCALC
C11STR2 GPT MATCH1 NKH POST2 TJALG WEATHER
C11SWAP GRAPE MAUGIAO NKINV POST3 TOURS13 WINNER
C11TOUCH HAM12 MAXARR1 NKJUMP POTATO TRAVEL12 WORDCNT
C11YARD HAOI6000 MAXARR2 NKLEAGUE POWER TREAT XAYNHA
CBUYING HIREHP MAXNUM NKLETTER PTRANG TREELINE XMAS
CENTRE28 HIWAY MBEEWALK NKLINEUP PTREE UPGRANET
CHATCHIT HIWAY2 MBLAST NKMAXSEQ PWALK V11TOUR
CHEAT ILSMATH MCITYHAL NKMINERS PWRFAIL V11WATER
CHNTOWER INSUL MCOINS NKMOBILE PYRAMID2 V8ORG
CMP INTEGER7 MDIGITS NKNUMFRE QBAGENTS V8SCORE
COIN34 IOIBIN MDIGITS2 NKONEARC QBBISHOP VBF1

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

BGAME GSS LQDRECT NKTRIO QBSCHOOL ROADS TCDFZ
BIC KSPREE MDOLLS PAGAIN QMAX3VN SNAD TEST
C11GAME1 KTUAN NEAREST PBCGANGS QMAX4 STONE1 TWINSNOW
CHUOIHAT LQDFIBO NKSPILJA QBPOINT REL7 STRHFI YUGI
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.