Ha Dat

@dathays1

Viet Nam, Thai Binh

Institution: I'm beginner

BASKETBALL & GAME

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ADS NKCITY
C11BC2 PWALK
FWATER QBMAX
GRAPH_ QBRECT
HEAP1 QBSCHOOL
IOIBIN QBSELECT
KAGAIN VBGRASS

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

QBMST
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.