Đoàn Dũng

@darijeice

Viet Nam, Binh Phuoc

Institution: THPT Chuyên Bình Long

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

A2DIGIT CNMARBLE HELPPM MCITYHAL NKLP QBCAKE THEME
ACMNB COLLECT HIREHP MCOINS NKLUCK QBDIVSEQ THSL
ADS COLOREC HOUSES MDIGITS2 NKMAXSEQ QBGAME TJALG
ALADDIN COMPANY3 HP09ANTS MDOLLS NKMOBILE QBHEAP TOTALODD
AMSSEQ COMPUTER HSPC14A MEO NKNUMFRE QBHV TRAKA
ANT CON HSPC14H MESSAGE NKONEARC QBMARKET TREAT
ASSIGN1 COND HSPC14I METERAIN NKPALIN QBMAX TRILAND
AUCTION COUNTCBG HSPC14J MFISH NKPATH QBMSEQ TTRIP
BALLGMVN CPPSET HSPC14L MILITARY NKPOLI QBMST TWINSNOW
BARICAVN CPRIME ILSMATH MINK NKPOS QBPAL TWO
BASEH CRATE ILSMATH2 MINROAD NKRACING QBPOINT TWOSUM
BCDIV CRITICAL INCVN MIXUP2 NKREZ QBRECT UPGRANET
BEADSNB CROSS12 INSUL MJOURNEY NKSEQ QBROBOT V11WATER
BESTSPOT CRUELL2 INTEGER7 MKFLAGS NKSGAME QBSCHOOL V8ORG
BFCHAL CT IOIBIN MMASS NKSTEP QBSELECT V8SCORE
BGMAGIC CTNBULLS ITREE MMATRIX NKTEAM QBSEQ VBF1
BIGNUM CTNEWS JEDNAKOS MMAXPER NKTICK QBSQUARE VBF2
BINARY2 CTNOWN JEWELNB MMMGAME NKTOSS QBSTR VBGRASS
BINLADEN CVJETICI KAGAIN MMOD29 NKTREE QBTICKET VBOARD
BLGEN CWAY KANDP MOVIES NOIXICH QHROAD VCOLDWAT
BOB DANCING KDEL MPRIME NOTE QMAX VCOWFLIX
BONES DHEXP KMEDIAN MPRIME1 NSP QMAX2 VDANGER
BONUS DHFRBUS KMIN MRECAMAN NTPFECT QTDIVSEQ VMATRIX
BWPOINTS DHLOCO KPLANK MSAFE NTSEQ QTREE3 VMCANDLE
C11BC2 DHTABLE2 KQUERY MSE06H NUCLEAR QTSEQ VMPIN
C11BEAU DIGIT0 KQUERY2 MSE07B NUMBER QUAD VMQUABEO
C11CAVE DISNEY1 KRECT MTWALK NUMBERS QUEENNB VMRR
C11DK1 DISNEY2 KSEQ1 MULONE NUMCON RABGAME VMSORT
C11GENIE DQUERY LASCALE MYSTERY ONE4EVER REFORM VMSUBSTR
C11HUM DTDOI LATGACH NBFA OPTCUT RIDDLE VMSUDOKU
C11ID DTGAME LATGACH2 NBFM PALINY ROBOCON VMUNCH
C11KM DTKSUB LATGACH4 NDCCARD PBCDEM ROTATION VNEMPIRE
C11PAIRS DTTUI1 LCA NEAREST PBCDIV SAFENET2 VOGCDSUM
C11PNUM EGG LCS2X NHREMIND PBCFIBO SBOOST VOSCUN
C11PRIME ELEVATOR LEM1 NK05MNIM PBCISPIS SEARCH VOSMAXK
C11SEQ EQ LEM3 NK2MFS PBCSEQ SEQ198 VOSNET
C11SEQ3 EQSTR LEM5 NKABD PBCWATER SETNJA VOSPLAY
C11STR2 FBRICK LEM6 NKBUS PBCWRI SHHV VOSPOW
C11SUM FIB LINEGAME NKCABLE PNUMBER SNSEQ VOSRTRI
C11TRCNT FIBVAL LIQ NKCITY POST SOPENP VOSSEVEN
C11WATER FINDNUM LIS NKCNT1 POST3 SPBINARY VOSTR
CAR FIRS LITES NKDIVSEQ POTATO SPSEQ VOSTRIBO
CATGO FLOYD LNACS NKEDIT POWER STABLE VPARTSUM
CBUYING FWATER LSPITO NKFLOW PRAVO STMERGE VRATF
CENTRE28 GPT LTPMSEQ NKGOLF PTQMSEQ STNODE VSTEPS
CHATCHIT GRAPH_ LUCKYNUM NKGUARD PTRANG STRANGE VWORDPOW
CHEAT GSS M00PAIR NKH PVOI14_1 SUBSTR WEATHER
CHEER HAM12 M3TILE NKINV PVOI14_4 SUMS WORDCNT
CHESSCBG HAOI6000 MAXARR1 NKJUMP PWALK SUMXOR XAYNHA
CINEMA HBT1D MAXNUM NKLEAGUE PWRFAIL SUPERSUM XOINC
CLOCK HBTLAST MBEEWALK NKLETTER QBBISHOP TCDFZ YUGI
CMP HEAP1 MBLAST NKLINEUP QBBUILD TEST ZABAVA

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

BINARY KTUAN MSTICK PBCGANGS QTGIFT1 YPKTH
BOSS LUCKY13 NKTRIO PIZZALOC TGPASCAL
HBTLCA MAJMUN OWN2 QBSTOCK VOJLEV
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.