Shinken Yellow

@daokiem

Viet Nam

Institution: Tran Phu High school for the specialized

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

AMSSEQ C11YARD HAF1 MAJSTOR NKGUARD POINTS2 TRAVEL12
ASSIGN1 CATGO HEAP1 MARBLE NKINV POST TRIPHP
BCHESS CBUYING HIREHP MAUGIAO NKJUMP QBBISHOP TTRIP
BIC CENTRE28 INTEGER7 MAXARR1 NKLEAGUE QBBUILD UPGRANET
BINARY CHAIN2 IOIBIN MBEEWALK NKLINEUP QBMARKET V11TOUR
BINLADEN CINEMA ITREE MBUS NKMAXSEQ QBMAX V8SCORE
BONES COLLECT KDEL MCARDS NKNUMFRE QBMSEQ VBGRASS
BONUS COLOREC KDIFF MCITYHAL NKONEARC QBMST VCOLDWAT
BONUS13 COMPUTER KGSS MECUNG NKPALIN QBRECT VCOWFLIX
BWPOINTS COWGIRL KINGDOM MEO NKRACING QBROBOT VMDEGREE
C11BEAU CRATE KMIN MESSAGE1 NKREZ QBSELECT VMUNCH
C11COMP CREC01 KPLANK MFISH NKSEQ QBSTR VOCARD
C11CUT CRECT KQUERY MINK NKSGAME QHROAD VOLIS
C11DK2 CRITICAL KSEQ1 MOVE12 NKTABLE QMAX2 VOSSEVEN
C11DOLL CROSS12 KTREEC MPTLT NKTEAM QTANCOL VOSTR
C11GENIE CTNEWS LATGACH MRECAMAN NKTICK QUAD VOSTRIBO
C11ID CTREE LEM2 MSE06H NOTE REVAMP VPARTSUM
C11LOCK DANCING LEM3 MSTICK NTPACK ROBOCON VSTEPS
C11PAIRS DEMSO LEM4 MSTRING NTPFECT SBOOST VUKVN
C11PF DGOLD LGAME MULONE NTSEQ SDRIVE WCALC
C11PIPI DTKSUB LINEGAME MYSTERY NTSHEEP SEARCH WEATHER
C11PNUM DTOGRADA LIQ NETACCEL NTTREE SEC WS
C11ROOKS ETF LIS NKABD NUCLEAR STABLE XAYNHA
C11SEQ FBRICK LNACS NKBM NUMBER STMERGE XUCXAC
C11SEQ3 FIBVAL LQDGONME NKCABLE NUMBERS STNODE
C11SWAP FIRS LQDXEUI NKCITY NUMCON SUBSTR
C11TEST FLOYD LTPMSEQ NKCNT1 PA06ANT TJALG
C11TOUCH GRAPH_ LUBENICA NKCNT2 PERC TOURS13
C11TRCNT GSS LUCKYNUM NKGIFTS PNUMBER TRAFFICN

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

BIGNUM KQUERY2 MTREE PALINY QBTRANS SUMS TROLLOL
CAR KTUAN NK05MNIM PBCGANGS ROADS THEME TWINSNOW
CARDS MROADS OPTCUT POST2 SLIKAR THREE VECTOR
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.