Cuong

@cuonghv98

Viet Nam, HaNoi

Institution: THPT chuyen Nguyen Hue

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ACMNB CLOCK HAOI6000 M3TILE NKMOBILE QBHV VCOWFLIX
ADBRACK CMP HEAP1 MATCH1 NKNUMFRE QBMAX VECTOR
ADS COIN34 HIREHP MAXARR1 NKPALIN QBMSEQ VMATRIX
AMSSEQ COUNTCBG HIWAY MAXARR2 NKPOLY QBMST VMCIRCLE
ANT COUNTPL HSPC14I MAXCUB NKPOS QBRECT VMCUT2
AREA COWGIRL HSPC14J MBIPALIN NKRACING QBSCHOOL VMPIZZA
ASSIGN1 CPPSET HSPC14L MCHAOS NKREZ QBSELECT VMROPES
AUCTION CRATE HUGEKNAP MCLONUM NKSEQ QBSEQ VMRR
BALLGMVN CRYPTKEY IDCODE MCONVOI NKSEV QBSQUARE VMSORT
BASEH CTNEWS INSUL MDIGITS2 NKSGAME QBSTR VMTOWN
BCDIV CTREE IOIBIN MESSAGE NKSP QBTICKET VMUNCH
BEADSNB DBRACKET JEWELNB MINCUT NKSTEP QMAX VN_ZR_I
BESTSPOT DEMSO KAGAIN MINK NKTEAM QMAX2 VO17PHD
BGBOARD DHEXP KANDP MINROAD NKTEST QTSEQ VO17TV
BGMAGIC DHFRBUS KCOIN MJOURNEY NKTICK RBULL VODIVIDE
BGMINE DHLEXP KDEL MLASERP NKTOSS REFORM VODONCAY
BGSTRING DHLOCO KDIFF MPRIME NKTREE REVAMP VOGAME
BGTRAVEL DHRECT KGSS MTHCN NKTRIO RIDDLE VOHAUCAN
BIGNUM DHSERV KINV MTREE NOTE ROADS VOIEXAM
BINARY DHTABLE KMIN MULONE NTSEQ ROTATION VOITSORT
BINARY2 DISNEY1 KQUERY MYSTERY NUCLEAR SBOOST VOLIS
BINLADEN DISNEY2 KQUERY2 NDCCARD NUMBER SEC VOMARIO
BINPACK DIVSEQQ KTOUR NETACCEL NUMCON SKPV15_5 VOMOVREC
BINTREE DQUERY LATGACH NKABD ONE4EVER SPBINARY VORAIN
BLOPER DTKSUB LATGACH4 NKBM PARIGAME SPQUEUE VOROOM
BONES DTTUI1 LCS2X NKBRACKE PBCFIBO SPSEQ VOSTRIBO
BONUS EGG LEM2 NKBUS PBCGANGS STMERGE VOTREE
BWPOINTS EGG2 LEM3 NKCABLE PBCISPIS STONE1 VOXOR
C11SEQ ELEVATOR LEM5 NKCITY PCIRCLE STRANGE VRATF
C11SEQ3 FBRICK LEM6 NKDIVSEQ PHEPNHAN STRAVEL VSTEPS
C11STR2 FINDNUM LINEGAME NKEDIT PNUMBER SUBSTR VUKVN
C11SUM FIRS LIQ NKFLOW POST SUMXOR VWORDPOW
CAR FLOW1 LIS NKGUARD POST3 TEST WEATHER
CARDS FLOYD LITES NKINV PVOI14_2 TFIELD WORDCNT
CBUYING FSELECT LNACS NKJUMP PVOI14_3 TJALG XAYNHA
CHAIN2 GAME3112 LQDBUS NKLEAGUE PVOI14_4 TREELINE XMAS
CHATCHIT GPMB LQDDIV NKLETTER PVOI14_5 TWO XUCXAC
CHEAP GRAPH_ LQDGONME NKLINEUP PWALK TWOSUM YPKTH
CHEAT GSS LTPMSEQ NKLP PWRFAIL V8SCORE YUGI
CHNREST HAF1 LUCKYNUM NKMAXSEQ QBBISHOP VBGRASS
CINEMA HAM12 M00PAIR NKMINES QBHEAP VBOARD

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

PALIN
TWIST
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.