@cold_desert12

Viet Nam

Institution: Chuyen PBC Nghe An

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

A2DIGIT CNMARBLE HP09ANTS MBEEWALK NKINV PRAVO SUBSTR
ALAKE COIN34 INCVN MBIPALIN NKJUMP PTQMSEQ SUMS
AMSSEQ COLLECT INSUL MBUS NKLINEUP PTRANG SUMXOR
BARICAVN COLOREC IOIBIN MCARDS NKLP PTREE SUPERSUM
BCHESS COMNET ITREE MCHAOS NKMAXSEQ PWALK TANDV
BESTSPOT COND KBUILD MCOINS NKMINES PWRFAIL TBIKE
BIC CONNECTE KCOIN MDOLLS NKMOBILE PYRAMID2 THEME
BIGNUM COUNTPL KDIFF MEDIAN NKNET PYTHAEQ THREE
BINARY COWGIRL KGSS MELE2 NKNL QBAGENTS TJALG
BINARY2 CRATE KHISTORY MELE3 NKPALIN QBBISHOP TNHWIFI
BINLADEN CREC01 KINV MEO NKPATROL QBBUILD TOPALIN
BINTREE CRECT KMEDIAN MESSAGE NKPOLI QBCOND TOURS13
BLAND CRITICAL KMIN MESSAGE1 NKPOLICE QBDIVSEQ TREELINE
BONUS CRUELL KNIGHTS1 METERAIN NKPOLY QBGAME TREENUM
BONUS13 CTNOWN KPLANK MFISH NKPOS QBHEAP TREEPATH
BPAINT CTREE KQUERY MILITARY NKRACING QBHV TRIANGLE
BRACKET CUTSEQS KSEQ1 MINK NKREZ QBMARKET TRIBE
BRIDGES CWAY KTUAN MIXUP2 NKSGAME QBMST TRIPHP
BWPOINTS DAMAGE LABUDOVI MJOURNEY NKSP QBPAL TTRAVEL
C11BC2 DANCING LATGACH MMATRIX NKTABLE QBRECT UPGRANET
C11BEAU DEGREE LATGACH4 MMMGAME NKTEAM QBSCHOOL V11WATER
C11CAL DEMSO LAZYCOWS MNE07 NKTHEME QBSELECT V8ORG
C11CAVE DGOLD LEM3 MNERED NKTICK QBSEQ VBF1
C11DK2 DIGIT LEM4 MOVIES NKTOSS QBSTR VBLOCKS
C11GAR DIGIT0 LEM5 MPILOT NKTRIO QBTICKET VBOARD
C11GENIE DISNEY1 LEM6 MPRIME NOIXICH QBTRANS VCOWFLIX
C11ID DISNEY2 LGAME MRECAMAN NPR QHROAD VECTOR
C11LOCK DIVSEQQ LIS MRECT1 NSRAIL QMAX VKNIGHTS
C11PAIRS DOMINO88 LITES MROADS NTHUGE QMAX2 VMCODE
C11PF DQUERY LKNIGHT MSAFE NTPFECT QMAX3VN VMDEGREE
C11PNUM DTOGRADA LNACS MSE06H NTSEQ QTLOVE VMDOMINO
C11ROOKS DTTUI1 LQDDIV MSTICK NTTREE QTLOVE2 VMGROUP
C11SEQ ELEVATOR LQDFIBO MTREE NUCLEAR QTSEQ VMRELATE
C11SEQ2 EQSTR LQDGONME MTRIAREA NUMBER QUAD VMSUBSTR
C11SWAP FACUP LQDQPER MTWALK NUMBERS REC04 VMSWAP
C11TOUCH FBRICK LQDRECT MZVRK OPTCUT REVAMP VMUNCH
C11TRCNT FINDNUM LQDXEUI NETACCEL ORDERSET RIDERHP VNCUT
C11WATER FLOW1 LSFIGHT NK05DSRT ORGAN ROADS VNEMPIRE
CAR FLOYD LSORTVN NKA1 PA06ANT ROCKS VOCARD
CATALAN FMATCH LTPMSEQ NKABD PARIGAME ROTATION VOLIS
CATGO FOCUS LUBENICA NKBM PBCDEM SEARCH VTRI
CENTRE28 FWATER LUCKYNUM NKBUS PBCDIV SEC VTRI2
CHAIN2 GARDEN25 M00PAIR NKCABLE PBCFIBO SETNJA VUKVN
CHEER GPMB MAKHOA3 NKCITY PBCGANGS SHCH WCALC
CHESSCBG GRAPH_ MATCH1 NKCNT1 PBCPOINT SHUTTLE WEATHER
CHNREST GSS MATCH2 NKCNT2 PBCWATER SNAD XMAS
CHNTOWER HAF1 MATRIX NKCOMP PBCWRI SPBINARY XUCXAC
CHUOIHAT HAOI5000 MAUGIAO NKDIVSEQ PCYCLE SPSEQ YUGI
CLEAR HEAP1 MAXARR1 NKFLOW PIZZALOC SPSUM
CLOCK HINHTHOI MAXCUB NKGUARD POST3 STMERGE
CMP HIREHP MAXNUM NKH POTATO STOCK

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

C11KM FSELECT LATGACH2 MACHINE SHHV TPTICKET
CT HIWAY LQDFIBO2 QBTREEK TAPN YPKTH
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.