phuoc nguyen

@cnghe22

Viet Nam, tp ho chi minh

Institution: quan 1

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

BCDIV CONNECTE LNACS PVOI14_4 STNODE
BGMINE DEMSO MCARDS PWALK SUBSTR
BRACKET ELEVATOR MPILOT QBDIVSEQ SUMXOR
C11SEQ HIREHP NKPATH QBMST V8ORG
CATALAN KQUERY NKSTEP QBRECT VECTOR
CENTRE28 LEM3 NKTARDY SAFENET2
COMNET LIS NTSEQ SEC

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

ADS KQUERY2
DEGREE MATCH1
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.