Chien Le

@chiendo97

Viet Nam, Hanoi

Institution: VNU-UET

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ACMNB CAR KCOLLECT MNERED NOIXICH QBSQUARE VBGRASS
ADS CATGO KKDD MPILOT NTPFECT QBSTR VBOARD
ALADDIN CHATCHIT KMEDIAN MPRIME NUMCON QBTICKET VCOLDWAT
ALLOW CHEAP KMIN MSTICK NUMVN QBTRANS VCOWFLIX
AMSSEQ CHNREST KSEQ1 MTHCN ONE4EVER QMAX VDANGER
ANT CLEAR LABUDOVI MTWALK PBCDEM QMAX2 VECTOR
AREA CMP LATGACH MULONE PBCDIV QOS VMCODE
AUCTION COIN34 LATGACH4 NDCCARD PBCPOINT QTDIVSEQ VMECLIP
BALLGMVN COLLECT LCS2X NETWRKNB PBCRECT QUEENNB VMEMPIRE
BCDIV COMMAND LEM1 NKABD PBCWRI REFORM VMGOLD
BEADSNB COND LEM2 NKBM PERIODNB RIDERHP VMMTFIVE
BILL COUNTCBG LEM3 NKBUS PKADKP ROADS VMQUABEO
BONES COUNTPL LEM4 NKCABLE PNUMBER ROTATION VMRR
BONUS CRATE LEM5 NKCARD POST SAFENET2 VMSORT
BOXES CRYPTKEY LEM7 NKDIVSEQ POST3 SEARCH VMUNCH
BRIDGES CUTSEQS LIQ NKGUARD PTRANG SEARCH1 VOBOARD2
BWPOINTS DHFUNC LIS NKH PVOI14_1 SETNJA VOCARD
C11ANT2 DTDOI LITES NKINV PVOI14_2 SHHV VODIVIDE
C11BC1 ELEVATOR LNACS NKJUMP PWALK SLIKAR VOGCDSUM
C11BC2 ETF LQDGONME NKLETTER PYRAMID2 SNAD VOITSORT
C11BC3 FBRICK LSEA NKLINEUP QBBISHOP STABLE VOMARBLE
C11BEAU FINDNUM LSFIGHT NKMAXSEQ QBBUILD STNODE VOS2SUM
C11CAL FIRE LSORTVN NKMOBILE QBCIRARC STRANGE VOSCAL
C11CAVE FLOYD LUCKYNUM NKNUMFRE QBCOND SUBSTR VOSHANDL
C11CIR GARDEN25 MASKTAPE NKONEARC QBDIVSEQ TAXID VOSLIS
C11COMP GRAPH_ MATCH1 NKPALIN QBHEAP TAYTRUC VOSMUL
C11CUT GSS MAXARR1 NKPATH QBHV TFIELD VOSNUM
C11DOLL HAOI6000 MAXNUM NKPOLICE QBMARKET THREE VOSSEQ
C11ID HEAP1 MBLAST NKRACING QBMAX TJALG VOSSEVEN
C11KM HELPPM MCARDS NKREZ QBMSEQ TOURS13 VOSTRAVL
C11LOCK HIREHP MDIGITS2 NKSEQ QBMST TPCDLCS VOSTREE2
C11NHL HSPC14I MDOLLS NKSGAME QBPAL TPCHOLE1 VRATF
C11PAIRS HSPC14J MELE3 NKSPILJA QBPOINT TRAFFICN VSTEPS
C11PINES INSUL MESSAGE NKSTEP QBRECT TREEPATH VWORDS
C11SEQ IOIBIN MINCUT NKTEAM QBROBOT TRIPHP WEATHER
C11SEQ3 ITREE MIXUP2 NKTEST QBSCHOOL UPGRANET WORDCNT
C11TRCNT JEDNAKOS MMASS NKTICK QBSEGPAR V8ORG WS
C11YARD JEWELNB MMAXPER NKTREE QBSELECT V8SCORE XMAS
CAPITAL KAGAIN MNE07 NKTRIO QBSEQ VBF2 XUCXAC

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

BALLGAME CREC01 MCITYHAL MINK PA06ANT QBTREEK THEME
BIGNUM HSPC14K MCONVOI MPRIME1 PBCGANGS RACE VMAOCE
C11GAME1 M00PAIR METERAIN NTTREE QBAGENTS SKFIB YUGI
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.