Chu Chu

@cga

Viet Nam, Sadec

Institution: THPT chuyen NDC

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

BUBBA1 VMSCRMBL
BUBBA2 VMSQ
EUROBET VMXGAME
VMINTERN
VMMUMMY
VMQPOFI
VMRELATE

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

CTNCLN
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.