Cao The San

@caothesan

Viet Nam, Bảo Lộc

Institution: BaoLoc Specialized High School

Cô gái với nụ cười ấy ... tớ thích cậu <3

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ACMNB COWGIRL KBUILD MINCOST NKRACING QBRECT TRAFFICN
ADS CRATE KDEL MINCUT NKREZ QBROBOT TREAT
AMSSEQ CREC01 KDIFF MINK NKSEQ QBSCHOOL TREEPATH
ASSIGN1 CRITICAL KGSS MINROAD NKSEV QBSEGPAR TRIBE
AUCTION CRUELL KINV MIXUP2 NKSGAME QBSELECT TTRIP
AZNET CRUELL2 KKDD MJOURNEY NKSTEP QBSEQ TWOOPERS
BALLGMVN CRYPTKEY KMEDIAN MLASERP NKTICK QBSQUARE TWOSUM
BAOVE CTNBULLS KMIN MMASS NKTOSS QBSTR UPGRANET
BARIC CTNOWN KPLANK MMINPER NOIXICH QBTICKET V11WATER
BASEH CTREE KQUERY MMOD29 NOTE QHROAD V8ORG
BCDIV CUTSEQS KQUERY2 MOVE12 NTSEQ QMAX V8SCORE
BEADSNB DGOLD KSEQ1 MPILOT NTTREE QMAX2 V8SORT
BESTSPOT DHEXP KVIP MPRIME NUCLEAR QOS VBF2
BGBOARD DHFRBUS LATGACH MPRIME1 NUMBER QTGIFT1 VBGRASS
BGMINE DHLOCO LATGACH4 MRECAMAN NUMCON QTREE3 VCOLDWAT
BIGNUM DHSERV LCS2X MREPLBRC ONBRIDGE QTREEV VCOWFLIX
BINARY2 DISNEY1 LEM MSE07B ONE4EVER RBULL VDANGER
BLAND DISNEY2 LEM1 MSTICK OPTCUT REFORM VECTOR
BLGEN DQUERY LEM3 MSTRING ORDERSET REVAMP VMDAOBIT
BONES DTCSTR LEM6 MTREE ORGAN RIVERS VMPIZZA
BONUS DTDOI LEM7 MTWALK PAGAIN ROBOCON VMRR
BONUS13 DTGAME LIGHT MULONE PALINX SAFENET2 VMSQUARE
BWPOINTS DTKSUB LINEGAME MYSTERY PALINY SCOLLECT VMST
C11BC1 DTTUI1 LIQ MZVRK PARIGAME SEARCH VMSWAP
C11BC2 EGG LIS NDCCARD PBCDEM SEC VMUNCH
C11BEAU ETF LITES NEAREST PBCDIV SEQ198 VNEMPIRE
C11CAL FBRICK LNACS NETACCEL PBCFIBO SETNJA VO17LAN
C11CAVE FIBVAL LQDRACE NK05MNIM PBCGANGS SHCH VO17PHD
C11ID FIRS LSFIGHT NKABD PBCPOINT SHHV VO17SORT
C11KM FLOYD LTPMSEQ NKBRACKE PETROLM SOPENP VO17TV
C11PAIRS FWATER LUBENICA NKBUS PNUMBER SPBINARY VO17XXX
C11SEQ GONDOR M00PAIR NKCABLE POST SPSEQ VODIVIDE
C11STAR GRAPH_ M3TILE NKCITY POST3 STABLE VOGCDSUM
C11STR2 GSS MATCH1 NKDIVSEQ PTRANG STMERGE VOLIS
C11SUM HAOI5000 MATCH2 NKFLOW PTREE STNODE VOSLIS
CAPITAL HBTLCA MAUGIAO NKGOLF PVOI14_4 STONE1 VOSNET
CATGO HEAP1 MAXARR1 NKGUARD PWALK STRAVEL VOSRTRI
CBUYING HELPPM MAXCUB NKINV QBAGENTS SUBSTR VOSSEVEN
CENTRE28 HIWAY MBEEWALK NKJUMP QBBUILD SUMS VOSTR
CHAIN2 HIWAY2 MBLAST NKLEAGUE QBCIRARC SUMXOR VOTREE
CHEAT HWAYADS MCIRGAME NKLETTER QBDIVSEQ SUPERSUM VOXOR
CHEER INKPRINT MCITYHAL NKLINEUP QBGAME SWAPB VRATF
CHESSCBG INSUL MCOINS NKLP QBHEAP TAYTRUC VSTEPS
CMP INTEGER7 MCONVOI NKLUCK QBHV TCDFZ WAVE
COLOREC IOIBIN MDIGITS NKMAXSEQ QBMARKET TFIELD WEATHER
COMNET ITREE MDOLLS NKMINES QBMAX THEME XOINC
COMPUTER JEDNAKOS MECUNG NKNUMFRE QBMSEQ TJALG XUCXAC
CORRAL JOBSET MELE2 NKPALIN QBMST TOTALODD YPKTH
COUNTCBG KAGAIN MESSAGE NKPOLICE QBPAL TOURS13
COUNTPL KBSUDOKU MILITARY NKPOLY QBPOINT TPCDLCS

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

BLOPER FMATCH MCLEAN NKTRIO SPSUM TPTICKET
FFLOW LQDGONME MEDIAN PALDR TPINCD
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.