Bùi Long

@bqlong2k

Viet Nam, Hà Nội

Institution: so 10

Reached to a new Cảnh Giới

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ADS CMP KAGAIN MINCUT NKSEV QBTICKET TRILAND
AMSSEQ CNMARBLE KCOIN MINK NKSGAME QBTRANS TRIPHP
ANT COLOREC KCOLLECT MINROAD NKTICK QMAX TTRIP
AREA COMNET KDEL MMASS NKTOSS QMAX2 TWOOPERS
ASSASSIN COUNTPL KDIFF MMAXPER NTPFECT QMAX4 TWOSUM
ASSIGN1 CROSS12 KGSS MOVE12 NTSEQ QOS UPGRANET
AUCTION CRYPTKEY KMIN MPILOT NTTREE QTGIFT1 V11WATER
AZNET CTNBULLS KPLANK MPRIME NUCLEAR QTREE3 V8ORG
BALLGMVN CVJETICI KQUERY MSE07B NUMBER QTREEX V8SCORE
BASEH CWAY KSEQ1 MSTICK NUMCON QTSEQ VBGRASS
BCDIV DAMAGE LANDK MTWALK ORDERSET RBULL VCOWFLIX
BIGNUM DHEXP LATGACH4 NDCCARD PALINX REFORM VMCUT2
BONES DHFUNC LEM NEAREST PALINY ROBOCON VMREL6
BONUS DHGARDEN LEM2 NETWRKNB PARIGAME SCOLLECT VMSALARY
BONUS13 DHLOCK LEM3 NKABD PATULJCI SEC VMUNCH
BWPOINTS DHLOCO LEM7 NKCABLE PBCDEM SEQ198 VMYT
C11BC2 DHTABLE2 LINEGAME NKFLOW PBCJUMP SHHV VO17XXX
C11BEAU DIGIT LIQ NKGOLF PBCWATER SKFIB VODIVIDE
C11CAL DQUERY LIS NKGUARD PNUMBER SKPV15_5 VOGCDSUM
C11CAVE DTTUI1 LNACS NKINV PTRANG SMARTDOG VOLAND
C11DOLL ELEVATOR LQDGONME NKJUMP PTREE SPBINARY VOLIS
C11ID FIBVAL LUBENICA NKLAND PVOI14_1 STABLE VOMARBLE
C11PAIRS FLOYD LUCKYNUM NKLEAVES PVOI14_2 STMERGE VOMARIO
C11PNUM FOCUS M00PAIR NKLETTER PVOI14_4 STNODE VOPIG
C11PRIME FWATER M3TILE NKLINEUP PWALK STONE1 VOROOM
C11ROOKS GRAPH_ MATCH1 NKLP QBCAKE SUBSTR VOS4DCUB
C11SEQ GSS MAUGIAO NKMAXSEQ QBGAME SUMS VOSCUN
C11SEQ3 HEAP1 MAXARR1 NKNUMFRE QBHEAP TAMCAM VOSMAXK
C11SUM HELPPM MBLAST NKPALIN QBMARKET TFIELD VOSSEVEN
CAR HIWAY2 MDIGITS2 NKPATH QBMAX TJALG VOSTR
CARDS HOUSES MDOLLS NKPOLICE QBPAL TOPALIN VOXOR
CARDSHUF INKPRINT MECUNG NKPOS QBRECT TOTALODD VPDOMINO
CBUYING INSUL MEDIAN NKRACING QBSCHOOL TOURS13 VRATF
CENTRE28 IOIBIN MESSAGE NKREZ QBSELECT TREAT VSTEPS
CHEER JOBSET MINCOST NKSEQ QBSTR TREENUM WEATHER

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

BINARY2 C11KM DTGAME LQDALH NKGAME POTATO QMAX3VN
BONGDA DTDOI FFLOW MAXNUM NKTABLE QBSEQ
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.