Nguyễn Hải

@bo_hai

Viet Nam, Can Tho

Institution: Ly Tu Trong high school for the gifted

I'm just a student

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.