Bui Pham

@bdpham2004

Viet Nam, Vinh

Institution: Birla Institute of Technology, Mesra

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ADS COUNTCBG HAOI5000 LQDDIV NKCITY PRODUCT SPBINARY
ALADDIN COUNTPL HBTLAST LQDGONME NKGOLF PTQMSEQ SPSEQ
AMSSEQ COWGIRL HEAP1 LQDRACE NKINV PTRANG STABLE
AREA CPPSET HIWAY LSCSC NKJUMP PTREE STEEL
ASSIGN1 CRATE HIWAY2 LSFIGHT NKLEAGUE PWALK SUBSTR
AUCTION CREC01 HSPC14A LTPMSEQ NKLETTER QBBUILD SUMXOR
AZNET CRECT ILSMATH LUBENICA NKLINEUP QBDIVSEQ SUPERSUM
BALLGMVN CRITICAL INCVN M3TILE NKMAXSEQ QBGAME TCDFZ
BARIC CTNBULLS INSUL MARBLE NKMOBILE QBHEAP TJALG
BASEH CTNCLN IOIBIN MATCH1 NKNUMFRE QBHV TPMOVE
BCDIV CTNOWN ITREE MATRIX NKPALIN QBMAX TRAFFICN
BEADSNB CWAY KAGAIN MAXARR1 NKPATH QBMSEQ TWOSUM
BESTSPOT DEMSO KBUILD MCHAOS NKPOLI QBMST V8ORG
BINARY DGOLD KDIFF MDIGITS2 NKRACING QBPAL V8SCORE
BINARY2 DHFRBUS KGSS MDOLLS NKREZ QBRECT VBF2
BINLADEN DHLOCO KINV MEDIAN NKSEQ QBSCHOOL VBGRASS
BINPACK DIAMOND KMEDIAN MELE2 NKSEV QBSEGPAR VBLOCKS
BONES DISNEY1 KMIN MELE3 NKSGAME QBSELECT VCOLDWAT
BONUS DISNEY2 KPLANK MESSAGE NKTEAM QBSEQ VCOWFLIX
BWPOINTS DQUERY KQUERY MFISH NKTICK QBSQUARE VDANGER
C11BC2 DRASHOOT KQUERY2 MILITARY NKTRIO QBSTR VECTOR
C11CAL DTDOI KRECT MINCUT NOIXICH QBTICKET VKNIGHTS
C11ID DTKSUB KSEQ1 MINK NORMA QBTREEK VMLSEQ
C11PAIRS DTTUI1 KSPREE MINROAD NTPFECT QMAX VMRR
C11PINES DTTUI2 LATGACH MIXUP2 NTSEQ QMAX2 VMSALARY
C11PNUM EQSTR LATGACH4 MPRIME1 NTTREE QTREE3 VMUNCH
C11SEQ FINDNUM LCA MPYRAMID ONE4EVER QTREEX VODIVIDE
C11XOA FIRS LCS2X MREPLBRC ORDERSET QTSEQ VOLIS
CAR FLOWER LEM2 MSE07B PALINX QUAD VOSEXP
CASTLE FLOYD LEM3 MSTICK PALINY RBULL VOSMAXK
CATALAN FMATCH LEM4 MTELE PARIGAME REFORM VOSSEVEN
CATGO FOCUS LEM5 MTREE PATULJCI REVAMP VOSTRIBO
CENTRE28 FOURPOS LEM6 MYSTERY PBCDEM ROADS VOTREE
CHAIN2 FSELECT LINEGAME NDCCARD PBCDIV ROTATION VOXOR
CHESSCBG FWATER LIQ NEAREST PBCFIBO SEC VRATF
COIN34 GPMB LIS NHPAINT PBCSEQ SEQ198 VSTEPS
COMPANY3 GRAPH_ LITES NKABD PIZZALOC SHHV WEATHER
COMPUTER GROUP LNACS NKBM PNUMBER SIGNAL WS
COND GSS LOTT NKCABLE POST SKFIB YUGI

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

C11CAVE MATCH2 MULONE WORDCNT
LQDFIBO METERAIN NK05MNIM
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.