Bui Pham

@bdpham2004

Viet Nam, Vinh

Institution: Birla Institute of Technology, Mesra

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ADS COUNTCBG HIWAY LTPMSEQ NKLEAGUE PWALK STEEL
ALADDIN COUNTPL HIWAY2 LUBENICA NKLETTER QBBUILD SUBSTR
AMSSEQ COWGIRL HSPC14A M3TILE NKLINEUP QBDIVSEQ SUMXOR
AREA CPPSET ILSMATH MARBLE NKMAXSEQ QBGAME SUPERSUM
ASSIGN1 CRATE INCVN MATCH1 NKMOBILE QBHEAP TCDFZ
AUCTION CREC01 INSUL MATRIX NKNUMFRE QBHV TJALG
AZNET CRECT IOIBIN MAXARR1 NKPALIN QBMAX TPMOVE
BALLGMVN CRITICAL KAGAIN MCHAOS NKPATH QBMSEQ TRAFFICN
BASEH CTNBULLS KBUILD MDIGITS2 NKPOLI QBMST TWOSUM
BCDIV CTNOWN KDIFF MDOLLS NKRACING QBPAL V8ORG
BEADSNB DEMSO KGSS MEDIAN NKREZ QBRECT V8SCORE
BESTSPOT DGOLD KINV MELE2 NKSEQ QBSCHOOL VBF2
BINARY DHFRBUS KMEDIAN MELE3 NKSEV QBSEGPAR VBGRASS
BINARY2 DHLOCO KMIN MESSAGE NKSGAME QBSELECT VBLOCKS
BINLADEN DIAMOND KPLANK MFISH NKTICK QBSEQ VCOLDWAT
BINPACK DISNEY1 KQUERY MILITARY NKTRIO QBSQUARE VCOWFLIX
BONES DISNEY2 KQUERY2 MINCUT NOIXICH QBSTR VDANGER
BONUS DQUERY KRECT MINK NORMA QBTICKET VECTOR
BWPOINTS DRASHOOT KSEQ1 MINROAD NTPFECT QBTREEK VKNIGHTS
C11BC2 DTDOI KSPREE MIXUP2 NTSEQ QMAX VMLSEQ
C11CAL DTKSUB LATGACH MPRIME1 NTTREE QMAX2 VMRR
C11ID DTTUI1 LATGACH4 MPYRAMID ONE4EVER QTREE3 VMUNCH
C11PAIRS DTTUI2 LCA MREPLBRC ORDERSET QTREEX VODIVIDE
C11PINES EQSTR LCS2X MSE07B PALINX QTSEQ VOLIS
C11PNUM FINDNUM LEM2 MSTICK PALINY QUAD VOSEXP
C11SEQ FIRS LEM3 MTELE PARIGAME RBULL VOSMAXK
C11XOA FLOWER LEM4 MTREE PATULJCI REFORM VOSSEVEN
CAR FLOYD LEM5 MYSTERY PBCDEM REVAMP VOSTRIBO
CASTLE FMATCH LINEGAME NDCCARD PBCDIV ROADS VOTREE
CATALAN FSELECT LIQ NEAREST PBCFIBO ROTATION VOXOR
CATGO FWATER LIS NHPAINT PBCSEQ SEC VRATF
CENTRE28 GPMB LITES NKABD PIZZALOC SEQ198 VSTEPS
CHAIN2 GRAPH_ LNACS NKBM PNUMBER SHHV WEATHER
CHESSCBG GROUP LOTT NKCABLE POST SIGNAL WS
COIN34 GSS LQDDIV NKCITY PRODUCT SKFIB YUGI
COMPANY3 HAOI5000 LQDGONME NKGOLF PTQMSEQ SPBINARY
COMPUTER HBTLAST LSCSC NKINV PTRANG SPSEQ
COND HEAP1 LSFIGHT NKJUMP PTREE STABLE

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

C11CAVE MATCH2 MULONE WORDCNT
LQDFIBO METERAIN NK05MNIM
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.