Phong pHam

@acoehu

Viet Nam, ha noi

Institution: HNUE High School for Gifted Students

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

AMSSEQ COWGIRL HSPC14I M00PAIR NKLETTER PIZZALOC SWAPB
AUCTION CPPSET HSPC14J M3TILE NKLEXIC PNUMBER TANDV
BALLGAME CRATE HSPC14L MAUGIAO NKLINEUP POST THEME
BALLGMVN CREC01 ILSMATH MAXARR1 NKMAXSEQ PWRFAIL TJALG
BASEH CRECT IOIBIN MAXCUB NKMINERS QBBISHOP TOTALODD
BCDIV CTREE ITREE MAXNUM NKNUMFRE QBGAME TOURS13
BIGNUM CWAY KAGAIN MBEEWALK NKONEARC QBHEAP TRAVEL12
BINLADEN DEGREE KDEL MBIPALIN NKPALIN QBHV TREASRE
BONES DEMSO KGSS MCLEAN NKPARITY QBMAX TWOSUM
BONUS DHFUNC KHISTORY MDIGITS2 NKPATH QBMST UPGRANET
BONUS13 DHRECT KINV MESSAGE NKPOS QBPAL V8ORG
BOSS DIAMOND KMIN MINK NKRACING QBPOINT V8SCORE
BRIDGES DISNEY1 KPLANK MINROAD NKREZ QBRECT V8SORT
BWPOINTS DISNEY2 KQUERY MIXUP2 NKSEQ QBROBOT VBF2
C11COMP DPER KSEQ1 MMASS NKSEV QBSCHOOL VBGRASS
C11ID DQUERY LABUDOVI MMATRIX NKSGAME QBSELECT VBLOCKS
C11KM DTDOI LATGACH MMAXPER NKTEAM QBSEQ VBOARD
C11PAIRS DTOGRADA LCS2X MMOD29 NKTICK QBSQUARE VCOLDWAT
C11PNUM EGG LEM2 MOVE12 NOTE QBTICKET VCOWFLIX
C11SEQ ELEVATOR LEM3 MPRIME1 NTPFECT QHROAD VECTOR
C11SEQ3 ETF LEM4 MRECT1 NTTREE QMAX VMGCDSUM
C11SUM F1 LEM5 MSE06H NUCLEAR QMAX2 VMHCN
C11WATER FIBVAL LEM6 MSTICK NUMBER ROADS VMKEY
CATALAN FLOYD LGAME MTREE NUMBERS ROBOCON VMQUABEO
CENTRE28 FOCUS LIGHTS MTWALK NUMCON ROTATION VMREL6
CHATCHIT FWATER LINEGAME MULONE PAGODA SCOLLECT VMRR
CHEAT GPMB LIQ MYSTERY PALIN SEARCH VMSORT
CHESSCBG GRAPH_ LIS MZVRK PARIGAME SEARCH1 VMSWAP
CHUOIHAT HAM12 LKNIGHT NKABD PBCDIV SHCH VMUNCH
CINEMA HAOI5000 LQDDIV NKCITY PBCSEQ SHHV VOBIGNUM
CNMARBLE HEAP1 LQDFROG NKDIVSEQ PBCWATER SHTH VRATF
COLOREC HSPC14A LQDXEUI NKGIFTS PBCWRI STMERGE VSTEPS
COMNET HSPC14D LTPMSEQ NKGUARD PCIRCLE STNODE VUKVN
COND HSPC14F LUBENICA NKINV PCYCLE STONE1 WORDCNT
COUNTCBG HSPC14H LUCKYNUM NKJUMP PERC SUBSTR

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

NTSURF
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.