Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Hidden submission
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Help

Ðộ bá ðạo của ðội hình. Các số liệu thống kê của bài

Số bạn làm được Số bài nộp TỈ LỆ % Làm sai Biên dịch gặp lỗi Khi chạy gặp lỗi Chạy quá thời gian
62 224 214 0 9 0 0

RANK GIỜ NỘP Tài khoản:RESULT TIME MEM NGÔN NGỮ
1 2014-10-27 02:24:55 Discite4ever 100 37.21 130M

C++

4.3.2

2 2014-10-27 04:32:38 Kiều Quốc Đạt - K17 (2013-2016) 100 44.66 28M

C++

4.3.2

3 2014-10-27 08:08:53 Minh Tuan Nguyen 100 32.97 27M

C++

4.3.2

4 2014-10-27 09:25:15 con_nha_ngheo 100 26.67 19M

C++

4.3.2

5 2014-10-27 13:30:47 Mew. 100 23.64 19M

C++

4.3.2

6 2014-10-27 14:04:01 Bùi Văn Kiên D11VT6 100 33.06 20M

C++

4.3.2

7 2014-10-28 09:38:29 Vuong Hy 100 53.03 20M

PAS-FPC

8 2014-10-28 19:50:08 Nguyên 100 42.75 15M

C++

4.3.2

9 2016-01-14 11:41:38 The Mastermind 100 35.03 28M

CPP14

10 2016-01-14 11:44:59 The Mastermind 100 35.00 28M

CPP

11 2016-02-16 12:57:05 Lam Nguyen 100 37.82 19M

C++

4.3.2

12 2017-05-01 21:22:27 Niccolò Paganini 100 8.86 41M

CPP14

13 2017-05-01 21:22:45 Niccolò Paganini 100 8.92 41M

CPP

14 2017-05-03 18:11:37 Nguyễn Hoài Nam A2K19 100 29.11 108M

CPP14

15 2017-10-04 18:42:28 『 NewL 』 100 27.83 21M

PAS-FPC

16 2018-08-20 15:01:02 blablo 100 11.93 28M

CPP14

17 2018-11-27 14:40:03 Phang 100 12.64 28M

C++

4.3.2

18 2018-11-27 14:59:28 Søren 100 6.00 41M

CPP14

19 2014-10-28 04:05:10 cún 95.12 37.33 19M

C++

4.3.2

20 2014-12-31 06:31:56 zai zai 92.68 35.76 19M

C++

4.3.2

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.