Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Hidden submission
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Help

Biến ðổi số Các số liệu thống kê của bài

Số bạn làm được Số bài nộp TỈ LỆ % Làm sai Biên dịch gặp lỗi Khi chạy gặp lỗi Chạy quá thời gian
81 234 225 0 9 0 0

RANK GIỜ NỘP Tài khoản:RESULT TIME MEM NGÔN NGỮ
1 2014-10-12 12:01:04 Mew. 100 0.00 396k

PAS-FPC

2 2014-10-12 12:13:30 Kiều Quốc Đạt - K17 (2013-2016) 100 0.14 2.8M

C++

4.3.2

3 2014-10-12 13:00:37 Tớ Yêu Lan Anh 100 0.00 400k

PAS-FPC

4 2014-10-12 14:59:24 Complicated Heart 100 0.00 2.8M

C++

4.3.2

5 2015-07-18 17:05:59 Tai Khoan Chung 100 0.00 2.8M

C++

4.3.2

6 2015-07-18 18:15:24 MofK 100 0.00 2.8M

C++

4.3.2

7 2015-07-19 17:35:09 I'm brok...e...n 100 0.00 3.2M

CPP

8 2015-07-21 05:46:18 Mirai Kuriyama 100 0.00 2.8M

C++

4.3.2

9 2015-11-11 17:39:52 Cao Viên Viên 100 0.00 4.6M

C++

4.3.2

10 2015-11-16 10:17:40 LuongDucTuanDat.c500 100 0.14 3.3M

CPP

11 2016-12-27 02:58:25 Try 100 0.00 3.4M

CPP14

12 2016-12-27 03:10:10 ๖ۣۜDark๖ۣۜStar 100 0.00 288k

PAS-FPC

13 2017-03-01 14:24:39 Doan Phu Duc 100 0.00 2.8M

C++

4.3.2

14 2017-10-29 05:38:46 Tớ Yêu Lan Anh 100 0.00 2.7M

C++

4.3.2

15 2017-10-30 07:52:34 Gà Lắm 100 0.00 16M

CPP14

16 2017-10-30 08:57:07 bachnx95 100 0.00 2.8M

C++

4.3.2

17 2017-10-30 09:56:22 「osddeitf」 100 0.00 2.8M

C++

4.3.2

18 2017-10-30 10:23:09 Edogawa Conan 100 0.00 2.7M

C++

4.3.2

19 2017-10-30 13:48:52 Black Dog 100 0.01 16M

CPP14

20 2017-10-30 14:09:11 White Shadow 100 0.00 3.6M

C++

4.3.2

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.