Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Hidden submission
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Help

Ðấu trí với thần ðèn Các số liệu thống kê của bài

Số bạn làm được Số bài nộp TỈ LỆ % Làm sai Biên dịch gặp lỗi Khi chạy gặp lỗi Chạy quá thời gian
59 120 112 0 8 0 0

RANK GIỜ NỘP Tài khoản:RESULT TIME MEM NGÔN NGỮ
1 2014-11-24 00:32:54 LoneWolf 100 0.00 2.6M

C++

4.3.2

2 2014-11-24 01:13:25 Kiều Quốc Đạt - K17 (2013-2016) 100 0.00 2.6M

C++

4.3.2

3 2014-11-24 01:15:54 Minh Tuan Nguyen 100 0.00 2.6M

C++

4.3.2

4 2014-11-24 01:32:42 Thang Nguyen 100 0.00 2.6M

C++

4.3.2

5 2014-11-24 04:11:17 BobbyTheNightServant 100 0.00 2.6M

C++

4.3.2

6 2014-11-24 04:16:25 Duc971 100 0.00 2.6M

C++

4.3.2

7 2014-11-24 04:27:11 HT 100 0.00 2.6M

C++

4.3.2

8 2014-11-24 04:34:00 DDN 100 0.00 232k

PAS-FPC

9 2014-11-24 04:34:18 Mew. 100 0.00 2.6M

C++

4.3.2

10 2014-11-24 06:18:26 ping Pong 100 0.00 232k

PAS-FPC

11 2014-11-24 07:39:42 con_nha_ngheo 100 0.00 2.7M

C++

4.3.2

12 2014-11-24 10:12:35 Think like Nguyễn Mai Lan 100 0.00 2.8M

C++

4.3.2

13 2014-11-24 10:24:36 Ndkhaivn 100 0.00 240k

PAS-FPC

14 2014-11-24 13:06:16 Đào Phan Khải 100 0.00 232k

PAS-FPC

15 2014-11-24 16:30:36 chuyên Sử HSGS 100 0.00 2.6M

C++

4.3.2

16 2014-11-25 02:00:51 Jake Ryan 100 0.00 2.6M

C++

4.3.2

17 2014-11-25 08:21:57 Vuong Hy 100 0.00 232k

PAS-FPC

18 2014-11-25 16:06:30 Đặng Minh Tiến 100 0.00 232k

PAS-FPC

19 2014-12-01 16:28:40 nd_minh29 100 0.00 232k

PAS-FPC

20 2014-12-05 14:43:42 Nguyễn Đức Thiện 100 0.00 2.6M

C++

4.3.2

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.