Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Hidden submission
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Help

Hệ thống ðèn Các số liệu thống kê của bài

Số bạn làm được Số bài nộp TỈ LỆ % Làm sai Biên dịch gặp lỗi Khi chạy gặp lỗi Chạy quá thời gian
52 120 116 0 4 0 0

RANK GIỜ NỘP Tài khoản:RESULT TIME MEM NGÔN NGỮ
1 2012-12-23 17:49:57 Alex 100 0.60 2.6M

C++

4.3.2

2 2012-12-24 03:53:43 Hacker7 100 0.61 2.6M

C++

4.3.2

3 2012-12-25 20:16:16 Think like Nguyễn Mai Lan 100 0.68 7.7M

C++

4.3.2

4 2014-06-04 12:59:26 Saturn 100 0.50 3.2M

CPP

5 2014-06-09 01:39:34 Nam 100 2.07 1400M

JAVA

6 2015-02-06 07:03:54 QC 100 0.51 3.0M

CPP

7 2017-03-03 10:50:08 凸( ̄ヘ ̄) 100 0.35 2.8M

C++

4.3.2

8 2017-03-03 13:06:02 You and I 100 0.42 2.8M

C++

4.3.2

9 2017-03-03 14:12:35 Thanh Vinh NGUYEN 100 0.39 2.8M

C++

4.3.2

10 2017-03-03 16:25:41 Dương Phạm Tùng 100 0.39 2.8M

C++

4.3.2

11 2012-12-23 19:12:37 ( . )_( . ) 55 0.01 4.2M

PAS-FPC

12 2012-12-23 23:41:29 treesseven 55 0.00 232k

PAS-FPC

13 2012-12-24 00:16:05 N..H..K..D 55 0.00 248k

PAS-FPC

14 2012-12-24 02:09:20 ๖Thằng ๖Hề ๖Khóc 55 0.00 252k

PAS-FPC

15 2012-12-24 02:11:55 Lucking 55 0.00 252k

PAS-FPC

16 2012-12-24 05:38:14 Bùi Thủy Nguyên 55 0.00 400k

PAS-FPC

17 2012-12-24 08:01:34 qqq 55 0.00 400k

PAS-FPC

18 2012-12-24 09:47:33 con_nha_ngheo 55 0.00 396k

PAS-FPC

19 2012-12-24 14:38:14 YUI 55 0.00 12M

PAS-FPC

20 2012-12-24 16:40:40 Nguyễn Thành Hải 55 0.00 3.5M

CPP

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.