Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Hidden submission
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Help

VOI 2016 - T?o ?? thi Các số liệu thống kê của bài

Số bạn làm được Số bài nộp TỈ LỆ % Làm sai Biên dịch gặp lỗi Khi chạy gặp lỗi Chạy quá thời gian
210 807 748 0 59 0 0

RANK GIỜ NỘP Tài khoản:RESULT TIME MEM NGÔN NGỮ
1 2016-01-12 15:40:20 Lam Nguyen 100 0.00 5.2M

C++

4.3.2

2 2016-01-12 15:40:47 凸( ̄ヘ ̄) 100 0.79 3.1M

C++

4.3.2

3 2016-01-12 16:20:02 Cường 100 6.35 69M

PAS-FPC

4 2016-01-12 20:01:35 Finally 100 0.45 4.4M

C++

4.3.2

5 2016-01-13 06:04:10 Chuyên Hóa LQĐ 100 0.29 11M

C++

4.3.2

6 2016-01-16 18:07:45 middlest 100 14.20 4.4M

CPP

7 2016-01-19 13:09:24 Lee Xuaan Hung 100 0.03 3.8M

CPP

8 2016-01-20 09:48:04 [KanGaruu].q 100 0.00 2.2M

PAS-FPC

9 2016-03-18 02:05:30 chii68 100 0.00 4.1M

C++

4.3.2

10 2016-03-18 13:49:09 mọi chuyện sẽ tốt thôi :)) 100 0.00 6.1M

C++

4.3.2

11 2016-08-30 10:31:53 dqhungdl 100 2.79 96M

CPP

12 2016-10-20 17:50:53 PhuThinh 100 3.58 62M

PAS-FPC

13 2016-12-24 14:57:49 eddrda best skye vn 100 0.85 3.8M

CPP14

14 2016-12-25 08:57:50 Doan Phu Duc 100 4.96 6.4M

C++

4.3.2

15 2016-12-25 12:16:16 Thanh Vinh NGUYEN 100 0.68 3.7M

C++

4.3.2

16 2016-12-26 08:08:54 tqthangbl 100 13.91 4.4M

CPP14

17 2016-12-27 13:36:29 Huynh Duy Idol 100 4.86 6.5M

C++

4.3.2

18 2016-12-28 15:33:51 kisicodoc 100 1.01 4.7M

CPP14

19 2017-01-01 11:09:55 Int2k 100 14.35 232M

CPP14

20 2017-01-04 12:15:58 『 NewL 』 100 0.32 764k

PAS-FPC

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.