Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Hidden submission
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Help

Trò ch?i v?i nh?ng viên bi Các số liệu thống kê của bài

Số bạn làm được Số bài nộp TỈ LỆ % Làm sai Biên dịch gặp lỗi Khi chạy gặp lỗi Chạy quá thời gian
158 397 368 0 28 0 0

RANK GIỜ NỘP Tài khoản:RESULT TIME MEM NGÔN NGỮ
1 2015-12-28 07:59:35 Blackslender 100 0.14 4.0M

PAS-FPC

2 2015-12-28 08:04:18 [KanGaruu].Nắng 100 0.23 3.0M

C++

4.3.2

3 2015-12-28 08:11:11 QC 100 0.26 3.0M

C++

4.3.2

4 2015-12-28 08:12:19 VanManhPbc1998 100 0.13 1.0M

PAS-FPC

5 2015-12-28 08:13:40 Hồ Nguyễn Hải Tuấn 100 0.23 668k

PAS-FPC

6 2015-12-28 08:15:30 Purple guy 100 0.23 3.1M

C++

4.3.2

7 2015-12-28 08:16:55 Nguyễn Quang Trung (rekcusTQ) 100 0.17 2.9M

C++

4.3.2

8 2015-12-28 08:17:19   100 0.23 3.0M

C++

4.3.2

9 2015-12-28 08:21:21 VAVA 100 0.31 3.1M

C++

4.3.2

10 2015-12-28 08:25:23 tranvietdu 100 0.13 620k

PAS-FPC

11 2015-12-28 08:45:03 [NĐC]Mờ.Hiếu 100 0.20 672k

PAS-FPC

12 2015-12-28 08:54:26 ISIS-chan 100 0.19 3.1M

C++

4.3.2

13 2015-12-28 09:05:08 Edogawa Conan 100 0.23 2.6M

C++

4.3.2

14 2015-12-28 09:15:39 ThitXienNuong 100 0.13 620k

PAS-FPC

15 2015-12-28 09:22:04 Chuyên Sử LQĐ 100 0.22 7.3M

C++

4.3.2

16 2015-12-28 09:26:53 PIg 100 0.13 1.0M

PAS-FPC

17 2015-12-28 09:51:24 JellyCattt :v 100 0.11 1.4M

PAS-FPC

18 2015-12-28 10:10:16 [CHV] Bác Thợ Săn 100 0.27 3.2M

C++

4.3.2

19 2015-12-28 10:14:58 Complicated Heart 100 0.32 3.1M

C++

4.3.2

20 2015-12-28 10:15:36 [$Zeus$] 100 0.22 6.4M

C++

4.3.2

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.