Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Hidden submission
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Help

Trò chơi Các số liệu thống kê của bài

Số bạn làm được Số bài nộp TỈ LỆ % Làm sai Biên dịch gặp lỗi Khi chạy gặp lỗi Chạy quá thời gian
52 103 94 1 6 2 0

RANK GIỜ NỘP Tài khoản:RESULT TIME MEM NGÔN NGỮ
1 2010-05-03 23:05:25 Trần Hải Đăng 100 0.03 3.0M

C++

4.3.2

2 2010-05-04 06:02:41 Voyage 100 0.02 2.6M

C++

4.3.2

3 2010-05-16 06:16:20 Khúc Anh Tuấn 100 0.03 2.5M

CPP

4 2010-06-16 10:20:24 RR 100 0.03 2.5M

CPP

5 2010-06-18 20:39:32 Tue Le 100 0.04 2.5M

CPP

6 2010-11-15 06:34:51 Nguyên 100 0.08 2.6M

C++

4.3.2

7 2011-05-22 05:32:26 Think like Nguyễn Mai Lan 100 0.02 2.5M

CPP

8 2011-06-10 04:41:09 Alex 100 0.00 212k

PAS-FPC

9 2011-08-08 23:44:05 TuT ^^ 100 0.08 2.7M

C++

4.3.2

10 2011-08-12 04:43:03 Thanh Nguyen 100 0.03 264k

PAS-FPC

11 2011-11-18 13:23:59 Sandy 100 6.76 179M

JAVA

12 2012-02-03 03:19:02 Nguyễn Mai Lan 100 0.08 2.7M

C++

4.3.2

13 2012-03-02 05:23:59 난 널 사랑해 100 0.02 364k

PAS-FPC

14 2012-04-11 16:33:42 con_nha_ngheo 100 0.02 400k

PAS-FPC

15 2012-04-11 17:34:45 hiepsieunhan 100 0.03 236k

PAS-FPC

16 2012-05-25 16:26:13 VDQD 100 0.03 2.6M

C++

4.3.2

17 2012-06-04 15:20:32 anh chỉ yêu mình em....ĐKH...... 100 0.09 2.7M

CPP

18 2012-12-21 09:56:48 Phồng Tôm 100 0.06 2.6M

CPP

19 2013-05-15 17:49:03 100 0.11 2.6M

C++

4.3.2

20 2013-06-11 20:02:31 trẻ trâu sủa gâu gâu 100 0.17 3.0M

C++

4.3.2

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.