Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Hidden submission
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Help

Sudoku Các số liệu thống kê của bài

Số bạn làm được Số bài nộp TỈ LỆ % Làm sai Biên dịch gặp lỗi Khi chạy gặp lỗi Chạy quá thời gian
98 403 373 0 28 0 0

RANK GIỜ NỘP Tài khoản:RESULT TIME MEM NGÔN NGỮ
1 2014-09-06 18:14:06 RR 1061 0.00 1.6M

TEXT

2 2014-09-07 05:07:12 Bùi Văn Kiên D11VT6 1061 0.00 1.6M

TEXT

3 2014-09-07 07:02:02 Mew. 1061 0.00 1.6M

TEXT

4 2015-01-02 10:18:52 ‍Lien 1061 0.00 1.7M

TEXT

5 2015-08-05 19:29:21 Tây Độc 1061 0.00 1.7M

TEXT

6 2018-01-07 06:31:50 『 NewL 』 1061 0.00 736k

PAS-FPC

7 2022-04-19 08:35:30 CLB__CBL 1061 0.03 8.8M

PYTHON3

8 2017-03-02 09:06:56 Phạm Bá Thái 1010 0.00 1.7M

TEXT

9 2023-01-14 13:59:34 YugiHacker 1008 0.01 5.2M

CPP14

10 2014-09-07 02:35:33 ptnega 846 0.00 1.6M

TEXT

11 2021-01-27 10:15:22 CLB__CBL 830 0.00 4.6M

CPP14

12 2014-09-17 14:47:24 Fallen Angel 737 0.00 232k

PAS-FPC

13 2017-12-22 01:27:10 Sói con u sầu 685 0.00 1.7M

TEXT

14 2014-11-12 10:25:49 Mega Rayquaza 665 0.00 1.6M

TEXT

15 2019-05-17 04:16:32 jamienguyen 592 0.00 1.7M

TEXT

16 2016-07-13 16:49:46 Anthonee 583 0.00 3.4M

CPP

17 2017-07-31 11:19:03 __ 563 0.00 15M

CPP

18 2018-09-07 07:19:23 Black King 559 0.00 384k

PAS-FPC

19 2017-12-22 01:26:10 tranduc0954 555 0.00 340k

PAS-FPC

20 2017-07-04 17:17:14 aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 532 0.00 1.7M

TEXT

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.