Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Hidden submission
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Help

Sudoku Các số liệu thống kê của bài

Số bạn làm được Số bài nộp TỈ LỆ % Làm sai Biên dịch gặp lỗi Khi chạy gặp lỗi Chạy quá thời gian
93 396 366 0 28 0 0

RANK GIỜ NỘP Tài khoản:RESULT TIME MEM NGÔN NGỮ
1 2014-09-06 18:14:06 RR 1061 0.00 1.6M

TEXT

2 2014-09-07 05:07:12 Bùi Văn Kiên D11VT6 1061 0.00 1.6M

TEXT

3 2014-09-07 07:02:02 Mew. 1061 0.00 1.6M

TEXT

4 2015-01-02 10:18:52 ‍Lien 1061 0.00 1.7M

TEXT

5 2015-08-05 19:29:21 Tây Độc 1061 0.00 1.7M

TEXT

6 2018-01-07 06:31:50 『 NewL 』 1061 0.00 736k

PAS-FPC

7 2017-03-02 09:06:56 Phạm Bá Thái 1010 0.00 1.7M

TEXT

8 2014-09-07 02:35:33 ptnega 846 0.00 1.6M

TEXT

9 2021-01-27 10:15:22 CLB__CBL 830 0.00 4.6M

CPP14

10 2014-09-17 14:47:24 Fallen Angel 737 0.00 232k

PAS-FPC

11 2017-12-22 01:27:10 Sói con u sầu 685 0.00 1.7M

TEXT

12 2014-11-12 10:25:49 Mega Rayquaza 665 0.00 1.6M

TEXT

13 2019-05-17 04:16:32 jamienguyen 592 0.00 1.7M

TEXT

14 2016-07-13 16:49:46 Anthonee 583 0.00 3.4M

CPP

15 2017-07-31 11:19:03 _da_tron_khoi_dia_phuong_ 563 0.00 15M

CPP

16 2018-09-07 07:19:23 Black King 559 0.00 384k

PAS-FPC

17 2017-12-22 01:26:10 tranduc0954 555 0.00 340k

PAS-FPC

18 2017-07-04 17:17:14 aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 532 0.00 1.7M

TEXT

19 2019-10-04 05:18:54 monspiet 532 0.00 4.1M

CPP14

20 2014-09-07 02:18:57 huynhha12798 484 0.00 232k

PAS-FPC

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.