Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Hidden submission
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Help

RR Các số liệu thống kê của bài

Số bạn làm được Số bài nộp TỈ LỆ % Làm sai Biên dịch gặp lỗi Khi chạy gặp lỗi Chạy quá thời gian
950 3480 3214 0 264 0 0

RANK GIỜ NỘP Tài khoản:RESULT TIME MEM NGÔN NGỮ
1 2013-06-16 20:33:38 RR 100 0.00 7.4M

C++

4.3.2

2 2013-06-16 20:34:13 MadCarrot 100 0.00 3.7M

C++

4.3.2

3 2013-06-16 20:34:34 Chitoge Kirisaki 100 0.31 2.8M

C++

4.3.2

4 2013-06-16 20:38:40 nigga pls 100 0.00 232k

PAS-FPC

5 2013-06-17 01:59:04 2ez 100 0.30 2.8M

C++

4.3.2

6 2013-06-17 02:01:48 Monkey D.Luffy 100 0.00 3.7M

C++

4.3.2

7 2013-06-17 02:03:03 Come Back :x 100 0.00 232k

PAS-FPC

8 2013-06-17 02:04:45 Chuyên Triết Tổng Hợp 100 0.00 3.6M

C++

4.3.2

9 2013-06-17 02:17:23 thanh niên nghiêm túc 100 0.00 3.6M

C++

4.3.2

10 2013-06-17 02:45:11 ŸÔi quá kỳ diệu luôn ý 100 0.00 3.6M

C++

4.3.2

11 2013-06-17 02:46:53 BTi-ĐMH 100 0.01 4.0M

PAS-FPC

12 2013-06-17 03:05:05 ahcd_97 100 0.00 4.0M

PAS-FPC

13 2013-06-17 03:06:21 Nhung anh sao dem 100 0.00 11M

C++

4.3.2

14 2013-06-17 03:07:55 Coder nhà mình 100 0.00 232k

PAS-FPC

15 2013-06-17 03:28:06 qqq 100 0.13 15M

PAS-FPC

16 2013-06-17 03:35:33 Doraemon Grapes 100 0.30 7.5M

C++

4.3.2

17 2013-06-17 03:35:55 Ga Coder 100 0.25 15M

PAS-FPC

18 2013-06-17 03:40:17 JAMES 100 0.00 232k

PAS-FPC

19 2013-06-17 03:43:08 Minh Hiếu 100 0.00 236k

PAS-FPC

20 2013-06-17 03:48:29 ­ 100 0.00 232k

PAS-FPC

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.