Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Hidden submission
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Help

Tổng trên ma trận! Các số liệu thống kê của bài

Số bạn làm được Số bài nộp TỈ LỆ % Làm sai Biên dịch gặp lỗi Khi chạy gặp lỗi Chạy quá thời gian
212 600 568 0 32 0 0

RANK GIỜ NỘP Tài khoản:RESULT TIME MEM NGÔN NGỮ
1 2011-08-15 16:06:41 Hy Trường Sơn 100 0.17 2.7M

C++

4.3.2

2 2011-08-15 18:24:12 Trần Mạnh Chánh Quân 100 0.14 3.1M

C++

4.3.2

3 2011-08-15 18:49:29 DuyBao 100 0.86 956k

PAS-FPC

4 2011-08-15 19:56:16 TuT ^^ 100 2.41 424k

PAS-FPC

5 2011-08-16 17:38:22 VDQD 100 0.56 2.7M

C++

4.3.2

6 2011-08-16 17:47:29 Sao Biển 100 0.09 2.7M

C++

4.3.2

7 2011-08-18 16:24:19 kunn 100 0.80 340k

PAS-FPC

8 2011-08-18 17:08:04 Nguyễn Quang Anh 100 1.14 536k

PAS-FPC

9 2011-08-22 14:06:20 ɐoɥuɐʌ 100 0.33 246M

CPP

10 2011-08-30 15:31:46 anh chỉ yêu mình em....ĐKH...... 100 1.59 2.6M

CPP

11 2011-09-04 21:42:18 Nguyên 100 3.06 2.8M

C++

4.3.2

12 2011-09-12 03:38:15 Igneel Dragon 100 0.13 376k

PAS-FPC

13 2011-10-05 06:01:35 7 100 0.16 376k

PAS-FPC

14 2012-05-09 16:36:45 난 널 사랑해 100 2.05 420k

PAS-FPC

15 2012-06-27 01:24:35 hiepsieunhan 100 2.17 420k

PAS-FPC

16 2012-09-21 08:48:10 Lương Văn Đô 100 0.05 2.8M

C++

4.3.2

17 2012-12-20 18:06:11 Discite4ever 100 1.98 260k

PAS-FPC

18 2012-12-21 15:24:44 Rain 100 0.47 452k

PAS-FPC

19 2012-12-21 17:16:33 The Immortal 100 0.16 324k

PAS-FPC

20 2013-02-13 12:24:47 MadCarrot 100 0.16 412k

PAS-FPC

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.