Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Hidden submission
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Help

Phân loại bi Các số liệu thống kê của bài

Số bạn làm được Số bài nộp TỈ LỆ % Làm sai Biên dịch gặp lỗi Khi chạy gặp lỗi Chạy quá thời gian
11 146 138 0 5 0 0

RANK GIỜ NỘP Tài khoản:RESULT TIME MEM NGÔN NGỮ
1 2014-08-22 23:17:39 Nguyên 100 3.08 70M

C++

4.3.2

2 2014-08-27 11:44:05 Nam 100 3.89 6.8M

C++

4.3.2

3 2014-08-24 12:30:50 What Does The Fox Say? 95 0.04 6.8M

C++

4.3.2

4 2014-08-27 06:36:50 Nam 90 5.07 1400M

JAVA

5 2014-09-09 20:26:02 Mew. 85 5.45 125M

PAS-FPC

6 2014-08-27 13:34:08 BIDV 60 2.43 41M

C++

4.3.2

7 2014-08-22 16:21:09 TiChuot97 40 0.05 7.0M

C++

4.3.2

8 2014-08-22 16:54:18 hiepsieunhan 30 0.05 7.0M

C++

4.3.2

9 2014-08-26 09:14:33 MadCarrot 30 0.10 18M

C++

4.3.2

10 2014-08-23 15:35:39 ☻Con☺nông☺dân☻ 20 0.00 272k

PAS-FPC

11 2014-08-30 18:27:02 Lee Xuaan Hung 15 0.00 3.3M

CPP

12 2015-04-06 09:55:26 lê hữu quyền 10 0.00 4.2M

PAS-FPC

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.