Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Hidden submission
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Help

Raldono và công việc thực tập Các số liệu thống kê của bài

Số bạn làm được Số bài nộp TỈ LỆ % Làm sai Biên dịch gặp lỗi Khi chạy gặp lỗi Chạy quá thời gian
19 37 35 0 2 0 0

RANK GIỜ NỘP Tài khoản:RESULT TIME MEM NGÔN NGỮ
1 2012-06-25 04:13:29 King siêu kul 100 1.25 3.9M

PAS-FPC

2 2012-06-25 04:13:50 kunn 100 1.10 12M

C++

4.3.2

3 2012-06-25 13:38:57 Thanh Nguyen 100 0.86 4.4M

PAS-FPC

4 2012-06-25 14:41:40 con_nha_ngheo 100 0.87 3.5M

PAS-FPC

5 2012-06-27 17:24:06 TLMN 100 0.76 4.8M

C++

4.3.2

6 2012-06-28 07:54:36 VDQD 100 0.73 11M

C++

4.3.2

7 2012-06-28 19:19:20 hiepsieunhan 100 0.95 4.4M

PAS-FPC

8 2012-07-06 16:52:16 Tmbao 100 3.03 5.2M

C++

4.3.2

9 2012-07-10 15:41:22 anh chỉ yêu mình em....ĐKH...... 100 1.71 6.9M

CPP

10 2012-07-31 06:04:25 Think like Nguyễn Mai Lan 100 0.09 3.0M

C++

4.3.2

11 2012-12-02 10:00:34 Nguyên 100 1.11 7.0M

C++

4.3.2

12 2012-12-13 03:37:26 Hacker7 100 1.02 6.0M

C++

4.3.2

13 2013-07-27 21:17:28 RR 100 0.28 2.9M

C++

4.3.2

14 2013-09-27 17:54:37 Hy Trường Sơn 60 0.14 132M

C++

4.3.2

15 2012-06-25 04:22:41 Chu 56.67 2.77 4.0M

PAS-FPC

16 2012-06-28 07:47:36 Hyori 56.67 0.11 8.1M

C++

4.3.2

17 2012-06-25 04:15:38 Tang Khai Hanh 53.33 3.98 4.0M

PAS-FPC

18 2012-06-25 07:07:08 Troll nhau à ? 46.67 0.09 240k

PAS-FPC

19 2012-06-25 17:12:17 KHD 10 0.00 248k

PAS-FPC

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.