Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Hidden submission
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Help

Pirate ði thực tập Các số liệu thống kê của bài

Số bạn làm được Số bài nộp TỈ LỆ % Làm sai Biên dịch gặp lỗi Khi chạy gặp lỗi Chạy quá thời gian
49 91 91 0 0 0 0

RANK GIỜ NỘP Tài khoản:RESULT TIME MEM NGÔN NGỮ
1 2013-06-16 20:28:01 VOJ Team 100 0.00 1.6M

TEXT

2 2013-06-16 20:31:23 RR 100 0.00 1.6M

TEXT

3 2013-06-17 10:04:09 con_nha_ngheo 100 0.00 1.6M

TEXT

4 2013-06-17 10:40:14 hiepsieunhan 100 0.00 1.6M

TEXT

5 2013-06-18 12:27:10 Nam 100 0.00 1.6M

TEXT

6 2013-06-18 13:07:10 MinhThao 100 0.00 1.7M

TEXT

7 2014-11-02 08:24:57 Kata 100 0.00 1.6M

TEXT

8 2013-06-17 01:59:45 2ez 80 0.00 1.6M

TEXT

9 2013-07-10 10:19:44 Bùi Xuân Thủy 80 0.00 1.6M

TEXT

10 2013-06-17 04:02:49 Minh Hiếu 70 0.00 1.6M

TEXT

11 2013-06-17 07:10:02 Phồng Tôm 60 0.00 1.6M

TEXT

12 2013-06-17 10:16:51 abcdef 60 0.00 1.6M

TEXT

13 2013-06-17 18:03:46 papa 60 0.00 1.6M

TEXT

14 2013-06-18 03:01:24 trandatbav 60 0.00 1.6M

TEXT

15 2013-06-18 14:31:46 Coder nhà mình 60 0.00 1.6M

TEXT

16 2013-06-19 11:40:33 nigga pls 60 0.00 1.6M

TEXT

17 2013-08-11 02:32:00 WAF | BurNIng 60 0.00 1.6M

TEXT

18 2016-08-17 18:04:20 『 NewL 』 60 0.00 1.7M

TEXT

19 2013-06-16 20:42:42 Chitoge Kirisaki 50 0.00 1.6M

TEXT

20 2013-06-17 02:10:15 Come Back :x 50 0.00 1.6M

TEXT

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.