Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Hidden submission
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Help

Công việc tuyển dụng Các số liệu thống kê của bài

Số bạn làm được Số bài nộp TỈ LỆ % Làm sai Biên dịch gặp lỗi Khi chạy gặp lỗi Chạy quá thời gian
314 1187 1099 0 85 0 0

RANK GIỜ NỘP Tài khoản:RESULT TIME MEM NGÔN NGỮ
1 2013-06-23 20:35:35 Chitoge Kirisaki 100 0.94 5.3M

PAS-FPC

2 2013-06-23 20:42:24 Mew. 100 0.73 4.9M

PAS-FPC

3 2013-06-23 21:00:45 nigga pls 100 0.85 5.1M

PAS-FPC

4 2013-06-23 21:37:23 MinhThao 100 0.76 6.7M

PAS-FPC

5 2013-06-23 21:40:51 hiepsieunhan 100 0.73 5.0M

PAS-FPC

6 2013-06-23 21:46:57 Nguyên 100 1.97 9.2M

C++

4.3.2

7 2013-06-24 00:14:37 Lương Văn Đô 100 1.38 8.3M

C++

4.3.2

8 2013-06-24 00:47:05 Come Back :x 100 0.89 5.3M

PAS-FPC

9 2013-06-24 01:04:49 DNK 100 2.27 9.2M

C++

4.3.2

10 2013-06-24 01:40:24 xx4m 100 1.02 8.4M

C++

4.3.2

11 2013-06-24 01:41:52 oldMan 100 1.40 7.3M

C++

4.3.2

12 2013-06-24 01:42:40 oldMan 100 1.20 7.4M

CPP

13 2013-06-24 01:55:12 Monkey D.Luffy 100 1.44 9.8M

C++

4.3.2

14 2013-06-24 02:44:50 Phạm Bá Thái 100 1.03 6.0M

PAS-FPC

15 2013-06-24 02:58:01 Chuyên Triết Tổng Hợp 100 2.36 12M

C++

4.3.2

16 2013-06-24 03:03:03 2ez 100 1.57 24M

C++

4.3.2

17 2013-06-24 03:06:57 ­ 100 0.74 4.5M

PAS-FPC

18 2013-06-24 03:36:38 lklklk 100 0.99 5.2M

PAS-FPC

19 2013-06-24 03:43:07 dũng 100 0.99 14M

PAS-FPC

20 2013-06-24 03:44:45 Em là siêu nhân 100 0.95 4.5M

PAS-FPC

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.