Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Hidden submission
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Help

Người yêu hòa bình Các số liệu thống kê của bài

Số bạn làm được Số bài nộp TỈ LỆ % Làm sai Biên dịch gặp lỗi Khi chạy gặp lỗi Chạy quá thời gian
49 111 98 0 13 0 0

RANK GIỜ NỘP Tài khoản:RESULT TIME MEM NGÔN NGỮ
1 2012-07-06 07:07:29 Hy Trường Sơn 100 8.59 20M

C++

4.3.2

2 2012-07-06 16:50:40 Tmbao 100 11.15 3.2M

C++

4.3.2

3 2012-07-07 18:59:27 RR 100 8.70 12M

C++

4.3.2

4 2012-08-20 17:30:06 Nguyễn Mai Lan 100 7.86 7.4M

C++

4.3.2

5 2012-07-11 19:40:01 kunn 96.67 15.22 16M

C++

4.3.2

6 2012-07-06 17:45:25 slenderman 93.33 17.78 5.0M

PAS-FPC

7 2012-07-07 07:40:58 Thanh Nguyen 93.33 6.79 9.6M

PAS-FPC

8 2012-07-31 06:22:35 Think like Nguyễn Mai Lan 93.33 7.10 12M

C++

4.3.2

9 2013-01-11 11:52:37 . 90 14.80 16M

PAS-FPC

10 2013-01-11 11:55:17 MinhThao 90 15.24 16M

PAS-FPC

11 2012-07-07 12:05:31 Đang tập code 86.67 6.59 7.2M

PAS-FPC

12 2012-12-23 11:01:50 Vi Tiểu Bảo 83.33 6.53 19M

PAS-FPC

13 2012-07-06 12:01:10 con_nha_ngheo 80 4.69 14M

PAS-FPC

14 2012-07-07 13:57:43 King siêu kul 80 11.66 11M

PAS-FPC

15 2013-02-14 14:41:57 MadCarrot 60 17.23 636k

PAS-FPC

16 2012-07-21 17:25:39 Phồng Tôm 56.67 3.50 4.9M

CPP

17 2013-06-05 15:45:29 Nguyễn Thành Chinh 56.67 10.69 9.4M

PAS-FPC

18 2013-06-13 18:16:43 Độc cô cầu BUG 56.67 7.46 9.4M

PAS-FPC

19 2012-07-06 03:44:22 KHD 50 3.22 256k

PAS-FPC

20 2012-07-13 05:04:29 hiepsieunhan 50 4.37 2.7M

PAS-FPC

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.