Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Hidden submission
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Help

Xe ô tô của bò Các số liệu thống kê của bài

Số bạn làm được Số bài nộp TỈ LỆ % Làm sai Biên dịch gặp lỗi Khi chạy gặp lỗi Chạy quá thời gian
210 523 498 0 24 0 0

RANK GIỜ NỘP Tài khoản:RESULT TIME MEM NGÔN NGỮ
1 2008-05-29 10:00:50 ConanKudo 100 0.01 1.1M

PAS-FPC

2 2008-06-13 03:41:57 Fudan University Problem Setters 100 0.02 2.7M

C

3 2008-06-24 13:36:15 A 100 0.02 2.9M

CPP

4 2008-07-28 16:25:31 Nguyễn Mai Lan 100 0.02 2.7M

CPP

5 2008-10-19 10:34:29 Lê Thị Thúy 100 0.01 744k

PAS-FPC

6 2008-10-21 11:21:52 Del nick !!! 100 0.01 748k

PAS-FPC

7 2008-10-21 11:23:10 quarterss 100 0.01 752k

PAS-FPC

8 2008-10-21 11:25:43 @ 100 0.01 748k

PAS-FPC

9 2008-10-21 11:26:08 TeeBoss 100 0.01 752k

PAS-FPC

10 2008-10-21 12:14:34 Ngừng code. 100 0.01 4.5M

PAS-FPC

11 2008-10-21 14:26:10 Gà ! ! ! 100 0.01 744k

PAS-FPC

12 2008-11-01 11:20:21 Hà Dương 100 0.02 3.4M

CPP

13 2008-11-06 15:31:15 K181129 100 0.02 2.7M

CPP

14 2008-11-11 14:47:59 RR 100 0.01 748k

PAS-FPC

15 2008-11-21 17:31:39 Thiêm Nguyễn 100 0.02 3.5M

CPP

16 2008-11-30 12:34:23 Trần Trung Hiếu 100 0.01 756k

PAS-FPC

17 2008-12-06 08:34:25 ... 100 0.01 728k

PAS-FPC

18 2008-12-06 11:14:23 Nguyễn Quang Anh 100 0.01 748k

PAS-FPC

19 2008-12-26 08:11:15 leeyun 100 0.02 3.4M

CPP

20 2008-12-26 08:13:55 Broken eyes 100 0.02 3.4M

CPP

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.